Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Archiwum

Konsultacje Zielonej Księgi ws. dystrybucji utworów audiowizualnych w Internecie w UE

01-01-2013

W dniu 13 lipca 2011 r. Komisja Europejska opublikowała dokument wzywający do debaty na temat wyzwań jakie stoją przez Wspólnym Rynkiem w związku z rozpowszechnianiem treści audiowizualnych w Internecie w Unii Europejskiej pt. Zielona Księga w sprawie dystrybucji utworów audiowizualnych w Internecie w Unii Europejskiej: możliwości i wyzwania związane z jednolitym rynkiem cyfrowym KOM (2011) 427; (Green Paper on the online distribution of audiovisual works in the European Union: opporunities and challenges towards a digital single market COM (2011) 427).

Dokument ten inicjuje konsultacje społeczne prowadzone przez Komisję Europejską, mające istotne znaczenie dla przyszłości europejskiego prawa autorskiego w zakresie ochrony utworów audiowizualnych, działań koniecznych dla znalezienia i wspierania nowych, skutecznych sposobów dystrybucji i promocji filmów europejskich, wsparcia instytucji odpowiedzialnych za zachowanie i udostępnianie zasobów europejskiego dziedzictwa filmowego oraz określenia, w jaki sposób ułatwić osobom niepełnosprawnym dostęp do tego rodzaju zasobów. W związku z tym niezwykle ważnym jest przedstawienie stanowiska w tej dyskusji także przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o Państwa opinie, uwagi i komentarze na temat wniosków i propozycji zawartych w tym dokumencie. Będą one szczególnie pomocne przy formułowaniu stanowiska Polski podczas dalszych prac nad wymienionymi w Zielonej Księdze kwestiami, prowadzonymi na forum UE. Proszę o ich przesyłanie w terminie do dnia 20 października 2011 r. na adres:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Własności Intelektualnej i Mediów
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
oraz drogą elektroniczną na adresy mdydo@mkdin(dot)gov(dot)pl i kkoscinski@mkidn(dot)gov(dot)pl .

Tekst dokumentu dostępny jest w językach polskim oraz angielskim:

wersja polska

wersja angielska

Stanowisko Rządu RP w sprawie Zielonej Księgi dotyczącej dystrybucji utworów audiowizualnych w Internecie przyjęte przez KSE

Wyniki konsultacji społecznych:

Uwagi Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ

Uwagi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Uwagi Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Uwagi Polskiego Stowarzyszenia Nowe Kina

Uwagi Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej

Uwagi Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych

Uwagi Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Uwagi Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Uwagi Związku Artystów Wykonawców STOART

Uwagi Związku Polskich Artystów PlastykówWstecz