Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Komisja Prawa Autorskiego

Podstawę prawną działania Komisji Prawa Autorskiego stanowi ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. Z 2018 r. Poz. 1293).

Komisja składa się z dwudziestu arbitrów – osób posiadających odpowiednią wiedzę oraz niezbędne doświadczenie zawodowe z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Arbitrów do Komisji powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego spośród kandydatów przedstawionych przez:

  • organizacje zbiorowego zarządzania oraz stowarzyszenia zrzeszające twórców, artystów wykonawców, wydawców i producentów (10 arbitrów);
  • organizacje zrzeszające podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz organizacje radiowe i telewizyjne (10 arbitrów).

Do zadań Komisji należy:

  • rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie i zmianę zatwierdzonych tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych;
  • rozwiązywanie sporów dotyczących stosowania tabel, o których mowa w pkt 1;
  • rozwiązywanie sporów związanych z zawarciem i warunkami umowy, o której mowa w art. 21 z indeksem 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. rozwiązywanie sporów związanych z zawarciem umowy pomiędzy operatorem sieci kablowej a właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi o reemisję w sieciach kablowych utworów nadawanych w programach organizacji radiowych i telewizyjnych
  • rozwiązywanie sporów w przypadku, gdy pomimo negocjacji, o których mowa w art. 45 ust. 5, umowa nie została zawarta.