Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Konsultacje społeczne

 • Wyniki konsultacji dotyczących traktatu WIPO o ochronie organizacji nadawczych

  11-05-2017

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że zakończyły się konsultacje projektu traktatu WIPO o ochronie organizacji nadawczych. Zapraszamy do zapoznania się z przedłożonymi stanowiskami.

 • Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu skierowany do konsultacji społecznych

  18-04-2017

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Projektowana ustawa będzie wdrażać do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2014/26/UE. Celem projektowanej ustawy jest kompleksowe uregulowanie działalności organizacji zbiorowego zarządzania w Polsce. Zastąpi ona dotychczasowe przepisy w tym zakresie, tj. rozdziały 12 i 12(1) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 • Resort kultury rozpoczął konsultacje dotyczące traktatu WIPO o ochronie organizacji nadawczych

  10-04-2017

  W ramach Stałego Komitetu ds. Praw Autorskich i Praw Pokrewnych (SCCR), powołanego przez Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Praw Własności Intelektualnej (WIPO) toczą się prace nad traktatem o ochronie organizacji nadawczych. W związku z tym, że prace SCCR nad traktatem mogą niedługo wkroczyć w bardziej zaawansowany etap, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwraca się z uprzejmą prośbą o Państwa opinię na temat przedmiotowego dokumentu, którą należy przesłać do 25 kwietnia 2017 r.

 • Wyniki konsultacji dotyczących propozycji modernizacji prawa autorskiego przedstawionych przez KE

  28-10-2016

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że zakończyły się konsultacje poprzedzające powstanie polskiego stanowiska w prowadzonych przez Komisję Europejską konsultacjach dotyczących propozycji modernizacji prawa autorskiego przedstawionych przez KE.  Zapraszamy do zapoznania się z przedłożonymi stanowiskami.

 • Resort kultury rozpoczął konsultacje dot. propozycji modernizacji prawa autorskiego przedstawionych przez KE

  15-09-2016

  Dnia 14 września br., Komisja Europejska przedstawiła propozycje dotyczące modernizacji prawa autorskiego. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest odpowiedzialne za przygotowanie stanowiska rządu polskiego dotyczącego przyjętych przez Komisję Europejską dokumentów. W związku z powyższym, resort kultury zwraca się z uprzejmą prośbą o wyrażenie Państwa opinii na ich temat w terminie do dnia 14 października br.

 • Stanowisko MKiDN w sprawie roli wydawców w prawnoautorskim łańcuchu wartości oraz wyjątku na rzecz panoramy

  05-08-2016

  Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem polskiego resortu kultury w przeprowadzonych przez Komisję Europejską konsultacjach w sprawie roli wydawców w prawnoautorskim łańcuchu wartości oraz wyjątku na rzecz panoramy. Stanowisko to zostało przygotowane przez MKiDN w oparciu o wyniki przeprowadzonych w kwietniu br. konsultacji społecznych.

 • Wyniki polskich konsultacji dot. nowelizacji dyrektywy audiowizualnej

  01-08-2016

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że zakończyły się konsultacje poprzedzające powstanie polskiego stanowiska wobec przedstawionego przez Komisję Europejską projektu nowelizacji Dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych (druk Komisji: COM (2016) 287 final). Zapraszamy do zapoznania się z przedłożonymi stanowiskami.

 • Wyniki polskich konsultacji dotyczących roli wydawców w prawnoautorskim łańcuchu wartości oraz wyjątku na rzecz panoramy

  13-06-2016

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że zakończyły się konsultacje poprzedzające powstanie polskiego stanowiska w prowadzonych przez Komisję Europejską konsultacjach dotyczących roli wydawców w prawnoautorskim łańcuchu wartości oraz wyjątku na rzecz panoramy. Zapraszamy do zapoznania się z przedłożonymi stanowiskami.

 • Wstępne konsultacje MKiDN dotyczące nowelizacji Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych

  07-06-2016

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przystępuje do prac nad projektem nowelizacji Dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych. Przed rozpoczęciem formalnego procesu legislacyjnego wobec dokumentu wypracowane zostanie Stanowisko Rządu. W tym celu MKiDN ogłasza wstępne konsultacje, których celem jest zasięgnięcie opinii zainteresowanych środowisk co do kierunkowych rozwiązań związanych z planowaną nowelizacją Dyrektywy. W związku z powyższym, zachęcamy do przedstawienia Państwa stanowiska odnośnie zagadnień poruszonych w projekcie nowelizacji, w terminie do dnia 1 lipca 2016 r.

 • Resort kultury rozpoczął konsultacje dotyczące roli wydawców w prawnoautorskim łańcuchu wartości oraz wyjątku na rzecz panoramy

  28-04-2016

  Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące roli wydawców w prawnoautorskim łańcuchu wartości oraz wyjątku na rzecz panoramy. Ich celem jest zebranie informacji umożliwiających dokonanie oceny aktualnie obowiązujących regulacji oraz rozważenie potrzeby zmian w tym zakresie. Zasadne jest przedstawienie stanowiska w konsultacjach przez polski resort kultury. W związku z powyższym, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwraca się z uprzejmą prośbą o wyrażenie Państwa opinii na temat pytań Komisji Europejskiej, na przetłumaczonym na język polski kwestionariuszu, w terminie do dnia 31 maja 2016 r.

   

Strony:                           1-10 z 69 Nastepna strona >>