Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Słowniczek

Dzieła osierocone

Uwory, które  nadal chronione są przez Pr. Aut., ale ich autorzy pozostają nieznani lub nie ma możliwości, by do nich dotrzeć. 

Najważniejsze

Ogłoszenie decyzji Ministra dotyczących zezwoleń trzech organizacji zbiorowego zarządzania

15-01-2016

W dniu 13 stycznia 2016 roku w Monitorze Polskim ogłoszone zostały decyzje Ministra Kultury i Dizedzictwa Narodowego dotyczące zezwoleń trzech organizacji zbiorowego zarządzania. Wskutek wydania powyższych decyzji  zezwolenia straciły Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP oraz Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO. Zmianie uległo natomiast zezwolenie Związku Polskich Artystów Plastyków.

Zniesienie opłat za korzystanie z utworów znajdujących się w domenie publicznej

07-01-2016

W dniu 1 stycznia 2016 roku weszły w życie przepisy likwidujące Fundusz Promocji Twórczości, na rzecz którego dotychczas dokonywano opłat za korzystanie z utworów znajdujących się w domenie publicznej.

Konsultacje społeczne

Wyniki konsultacji dotyczych dokumentów KE opublikowanych w ramach realizacji strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego

08-02-2016

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że zakończyły się konsultacje dotyczące dokumentów Komisji Europejskiej opublikowanych w ramach realizacji strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego. Zachęcamy do zapoznania się z uwagami przedłożonymi przez podmioty, które wzięły udział w konsultacjach.

Resort kultury rozpoczął konsultacje dotyczące dyrektywy 2014/26/UE w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

28-01-2016

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przystępuje do prac nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym.

W związku z powyższym zachęcamy do przedstawienia Państwa stanowiska odnośnie zagadnień poruszonych w kwestionariuszu.

Wydarzenia

Zapraszamy do zapozania się z podsumowaniem konferencji Mastering the Game

18-12-2015

Zasadniczym założeniem konferencji Mastering the Game, która odbyła się w Krakowie 4 i 5 listopada 2015 r., było przybliżenie twórcom i producentom gier wideo z regionu Morza Bałtyckiego prawnych i handlowych aspektów związanych z branżą rozrywki elektronicznej ułatwiających prowadzenie działalności w regionie oraz na skalę globalną.  Wydarzenie miało na celu również omówienie sposobów zwiększenia konkurencyjności i potencjału innowacyjnego deweloperów gier wideo z regionu Morza Bałtyckiego. Zapraszamy do zapoznaniania się z podsumowaniem konferencji.

Baza danych utworów osieroconych - podręcznik szkoleniowy

16-12-2015

20 listopada 2015 r., wraz z wejściem w życie przepisów tzw. „dużej nowelizacji” ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do polskiego prawa została wdrożona regulacja Dyrektywy 2012/28/UE zapewniająca ramy prawne transgranicznego dostępu do utworów osieroconych znajdujących się w zbiorach publicznie dostępnych bibliotek, instytucji oświatowych, uczelni, muzeów, archiwów, instytutów badawczych i naukowych, instytucji odpowiedzialnych za dziedzictwo filmowe lub dźwiękowe i nadawców publicznych. Zapraszamy zainteresowane podmioty do zapoznania się z podręcznikiem szkoleniowym dotyczącym bazy danych utworów osieroconych.

 

Przegląd prasy

O artystach i sile nośnika

27-01-2016

Autorka poddaje analizie treść przepisu art. 86 ust. 3 pr. aut. kształtującego wynagrodzenie dla artystów wykonawców z tytułu nadawania, reemitowania lub odtwarzania artystycznego wykonania za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza. www.rp.pl

Więcej dozwolonego użytku w celach reklamowych

12-01-2016

W artykule poddano analizie zmiany w pr. aut. dotyczące dozwolonego użytku w celach reklamowych. www.gazetaprawna.pl