Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Słowniczek

Pole eksploatacji

Sposób w jaki dany utwór jest wykorzystywany. Pr. Aut mówi między innymi o polach eksploatacji związanych z utrwalaniem i zwielokrotnianiem utworu (np. drukowanie utworu), obrotem oryginałem utworu lub egzemplarzami, na których został on utrwalony (np. wprowadzenie do obrotu, najem lub użyczenie) oraz innymi sposobami rozpowszechniania utworu (np. nadawanie, reemitowanie, publiczne wykonanie, odtwarzanie czy udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a więc tak jak ma to miejsce przykładowo w internecie)

Najważniejsze

Odwołanie od wyniku konkursu na organizację zbiorowego zarządzania (wynagrodzenie dla artystów wykonawców)

23-05-2016

Na podstawie art. 953 ust. 6 i 7 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), złożono do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołanie od wyniku konkursu na organizację zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań uprawnioną do pobierania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom od producenta fonogramu.

Wyznaczenie przez Ministra właściwej organizacji w zakresie wypłaty wynagrodzenia dla artystów wykonawców, będzie możliwe dopiero po rozpatrzeniu odwołania.

Ogłoszenie wyników konkursów Ministra

09-05-2016

W dniu 9 maja 2016 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej wyniki konkursów na organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi uprawnioną do podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych słowem oraz organizację zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań uprawnioną do pobierania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom od producenta fonogramu.

 

Konsultacje społeczne

Resort kultury rozpoczął konsultacje dotyczące roli wydawców w prawnoautorskim łańcuchu wartości oraz wyjątku na rzecz panoramy

28-04-2016

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące roli wydawców w prawnoautorskim łańcuchu wartości oraz wyjątku na rzecz panoramy. Ich celem jest zebranie informacji umożliwiających dokonanie oceny aktualnie obowiązujących regulacji oraz rozważenie potrzeby zmian w tym zakresie. Zasadne jest przedstawienie stanowiska w konsultacjach przez polski resort kultury. W związku z powyższym, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwraca się z uprzejmą prośbą o wyrażenie Państwa opinii na temat pytań Komisji Europejskiej, na przetłumaczonym na język polski kwestionariuszu, w terminie do dnia 31 maja 2016 r.

 

KE rozpoczyna konsultacje dotyczące roli wydawców w prawnoautorskim łańcuchu wartości oraz wyjątku na rzecz panoramy

15-04-2016

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące roli wydawców w prawnoautorskim łańcuchu wartości oraz wyjątku na rzecz panoramy. Ich celem jest zebranie informacji umożliwiających dokonanie oceny aktualnie obowiązujących regulacji oraz rozważenie potrzeby zmian w tym zakresie. Zachęcamy do wzięcia bezpośredniego udziału w konsultacjach Komisji.

Wydarzenia

Tegoroczny Światowy Dzień Własności Intelektualnej poświęcono kreatywności w środowisku cyfrowym

26-04-2016

Święto ustanowione przez Światową Organizację Własności Intelektualnej w 2000 roku obchodzone jest corocznie w dniu 26 kwietnia. Jego celem jest popularyzacja zagadnień związanych z własnością intelektualną i jej wpływem na rozwój sektora kreatywnego. W tym roku głównym tematem obchodów jest kultura w środowisku cyfrowym. Dyrektor Generalny WIPO, w  komunikacie wydanym z okazji dnia własności intelektualnej, wskazał, że w rzeczywistości cyfrowej pojęcia utworu, jego komunikacji i sposobu percepcji zostały zdefiniowane na nowo. Podkreślił, że internet otworzył ogromne możliwości zarówno przed twórcami jak i przed odbiorcami utworów. Zaznaczył również, że dzień ten powinien skłonić do refleksji nad sposobem osiągnięcia równowagi, która umożliwiłaby właściwe docenienie roli twórców i wynalazców w rozwoju technologii cyfrowej. Zachęcił do wspólnego poszukiwania rozwiązań, które umożliwią właściwe wynagrodzenie twórczej pracy artystów i wynalazców, zapewniając równocześnie jak najszerszy dostęp do kultury.

Młodzi a własność intelektualna – publikacja nowego badania

08-04-2016

Obserwatorium ds. Naruszeń Praw Własności Intelektualnej przy EUIPO opublikowało w dniu 6 kwietnia br. raport pt. Młodzi a własność intelektualna. Celem tego badania jest jak najlepsze zrozumienie zachowań  młodych ludzi w wieku 15 – 24 lat w odniesieniu do własności intelektualnej w internecie. Badanie zmierza do zidentyfikowania podstawowych czynników, które wpływają na korzystanie z legalnych i nielegalnych źródeł. Raport ma pomóc w stworzeniu skutecznej strategii edukacyjnej i komunikacyjnej skierowanej do młodych ludzi, by przekonać ich o wartości własności intelektualnej.

Przegląd prasy

Licencje nadawców na reemisję

11-05-2016

Rzeczpospolita informuje o przyjęciu przez rząd projektu nowelizacji prawa autorskiego, który zakłada umożliwienie nadawcom radiowym i telewizyjnym samodzielnego udzielania licencji na reemisję utworów nadawanych we własnych programach. Nowelizacja zmierza do pełnego wdrożenia postanowień art. 10 dyrektywy satelitarno-kablowej. www.rp.pl

Prawo autorskie nie chroni idei

11-05-2016

DGP informuje o treści orzeczenia SN z dnia 29 kwietnia 2016 r. (I CSK 257/15), w którym sąd ten orzekł, że nie stanowi przedmiotu ochrony prawa autroskiego nowatorska koncepcja ubezpieczenia, ponieważ same pomysły i idee nie są chronione prawem autorskim. Ochronie podlega natomiast sposób ich wyrażenia. www.gazetaprawna.pl (10.05.2016 r.)