Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Słowniczek

Prawa osobiste

Prawa, które są na stałe związane z twórcą i nie są ograniczone w czasie. Pr. Aut. mówi m.in.  o takich prawach osobistych, jak  prawo do: autorstwa utworu; oznaczenia dzieła własnym nazwiskiem, pseudonimem lub udostępnienia go anonimowo; decydowaniu o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności.  

Najważniejsze

Weszły w życie zmiany wprowadzone tzw. dużą nowelizacją prawa autorskiego

20-11-2015

W dniu dzisiejszym weszła w życie większość przepisów tzw. dużej nowelizacji prawa autorskiego.  Nowa regulacja zmierza do zapewnienia możliwie szerokiego dostępu do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w granicach określonych przez prawo europejskie i międzynarodowe. Zapraszamy do zapoznania się z ujednoliconym tekstem aktualnie obowiązującej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Rozpoczynają się prace grup roboczych Zespołu ds. Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych

21-10-2015

Realizując przyjęte przez Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych, resort kultury inauguruje pracę dwóch grup roboczych Zespołu, których celem będzie ewaluacja zjawisk związanych z naruszeniami praw autorskich i praw pokrewnych. Pierwsze posiedzenia obydwu grup odbędą się w dniu 29 października 2015 r.

Konsultacje społeczne

Resort kultury rozpoczął konsultacje poprzedzające powstanie stanowiska Rządu dot. dyrektywy satelitarno- kablowej

19-10-2015

Jednym z elementów Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego jest przegląd dyrektywy Rady Nr 93/83/EWG z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową (tzw. „dyrektywa satelitamo-kablowa”). W ramach tego przeglądu Komisja rozpoczęła konsultacje społeczne, których celem jest z jednej strony ocena funkcjonowania obecnych przepisów dyrektywy, a z drugiej - zebranie stanowisk co do ewentualnego rozszerzenia zakresu jej stosowania przy uwzględnieniu rozwoju gospodarczego i technologicznego. Zachęcamy Państwa do wzięcia w nich udziału zarówno bezpośrednio jak i poprzez odpowiedź na pytania zawarte w przygotowanym przez resort kultury kwestionariuszu.

Konsultacje Komisji dot. blokowania geograficznego oraz innych ograniczeń opartych na kryterium geograficznym

08-10-2015

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje dotyczące tzw. geoblokowania oraz innych ograniczeń opartych na kryterium geograficznym napotykanych podczas zakupów i uzyskiwania dostępu do informacji w UE. Konsultacje potrwają do 28 grudnia 2015 roku.

Wydarzenia

Kondycja Polskiej Branży Gier Wideo - raport 2015

05-10-2015

Ministerstwo Kultury zaprasza do lektury raportu Kondycja Polskiej Branży Gier Wideo. Raport 2015 dotyczącego obecnej i przyszłej sytuacji poszczególnych segmentów polskiej branży gier wideo – rynku wydawniczo-dystrybucyjnego, rynku gier free-to-play oraz rynku gier mobilnych. Opracowanie charakteryzuje profil polskich graczy pod kątem podstawowych danych społeczno-demograficznych, preferencji, stylu rozgrywki, ulubionych platform oraz poziomu wydatków. Zawiera też podstawowe informacje na temat kondycji polskich producentów gier wideo, w tym - czynników mających wpływ na proces powstawania nowych gier oraz głównych wyzwań, przed jakimi stoją polscy twórcy.

Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego uruchamia stronę internetową propagującą własność intelektualną

27-07-2015

Inicjatywa UHRW jest pierwszą interaktywną stroną internetową dla całej UE, poświęconą młodym osobom i własności intelektualnej. Stronę internetową „Ideas Powered” prowadzi Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, za pośrednictwem Obserwatorium UE Do Spraw Naruszeń Praw Własności Intelektualnej.  Gromadzone są na niej opinie młodych projektantów, kompozytorów, przedsiębiorców i artystów z całej UE w celu pokazania, w jaki sposób własność intelektualna wspiera innowacje i kreatywność. Strona zachęca również młodych ludzi do podzielenia się swoimi doświadczeniami.

Przegląd prasy

Dzieła plastyczne i fotografie wolno już cytować w całości

23-11-2015

Autorzy artykułu informują o zmianach w pr. aut. rozszerzających tzw. prawo cytatu oraz wprowadzających nowe formy dozwolonego użytku dot. parodii, karykatury i pastiszu oraz tzw. użytku incydentalnego. www.gazetaprawna.pl

Dzieła osierocone wreszcie ujrzą światło dzienne

19-11-2015

Opublikowana przez DGP rozmowa z ekspertem prawa autorskiego stanowi komentarz do zmian wprowadzanych tzw. dużą nowelizacją prawa autorskiego. www.gazetaprawna.pl