Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Strona główna

logo

Słowniczek

Dzieła osierocone

Uwory, które  nadal chronione są przez Pr. Aut., ale ich autorzy pozostają nieznani lub nie ma możliwości, by do nich dotrzeć. 

Najważniejsze

 • Z projektu nowelizacji wydzielono część dotyczącą dyrektywy w sprawie czasu ochrony09-01-2015

  Konsultowany pod koniec ubiegłego roku projekt nowelizacji prawa autorskiego i praw pokrewnych podzielono na dwa odrębne. Pozwoli to na szybsze procedowanie zmian dotyczących implementacji dyrektywy w sprawie czasu ochrony. Niemniej jednak, dalsze prace nad projektami  toczyć się będą równolegle, z uwzględnieniem dotychczas przeprowadzonych konsultacji. Zgodnie z wykazem prac RM, oba projekty mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów w I kwartale 2015 roku.

  czytaj więcej
 • Jedną organizację do poboru wynagrodzeń z tytułu praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie wyznaczy Minister15-10-2014

  W dniu 10 października br. Minister wszczął z urzędu postępowanie w przedmiocie wyznaczenia jednej organizacji zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do wykonywania wspólnego poboru wynagrodzeń na polu eksploatacji odtwarzanie. Postępowanie wszczęto ze względu na brak porozumienia między zainteresowanymi organizacjami zbiorowego zarządzania.

  czytaj więcej

Wydarzenia

 • Wsparcie finansowe dla działań z zakresu podnoszenia świadomości na temat wartości własności intelektualnej21-01-2015

  Komisja Europejska opublikowała dokument stanowiący zaproszenie do składania wniosków w ramach Wsparcia dla działań z zakresu podnoszenia świadomości na temat wartości własności intelektualnej i szkód wynikających z podrabiania i piractwa. Zaproszenie skierowane jest do publicznych oraz prywatnych podmiotów, takich jak organizacja niekomercyjna, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa, organ publiczny szczebla lokalnego, regionalnego lub krajowego, uczelnia wyższa czy fundacja. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2015 r.

  czytaj więcej
 • Komisja Europejska ujawniła dokumenty negocjacyjne w sprawie TTIP16-01-2015

  W związku z prowadzonymi negocjacjami umowy handlowo-inwestycyjnej UE-USA (TTIP), KE upubliczniła dokumenty unijne, które zostały przekazane stronie amerykańskiej. W odniesieniu do obszarów, w których nie nastąpiła jeszcze wymiana projektu tekstu, KE upublicznia swoje position papers lub materiały mające na celu wyjaśnienie przedmiotu i zakresu danego rozdziału. Działanie to ma na celu zwiększenie przejrzystości negocjacji TTIP oraz zapoznanie zainteresowanych podmiotów stanowiskiem negocjacyjnym KE.

  czytaj więcej

Konsultacje społeczne

 • Wyniki konsultacji publicznych dotyczących Projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych17-12-2014

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że zakończyły się konsultacje publiczne dotyczące Projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskami podmiotów, które wzięły udział w  konsultacjach.

  czytaj więcej
 • Rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące Projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 14-10-2014

  Stosownie do przepisu § 36 Uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979), Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  czytaj więcej

Przegląd prasy

 • Oryginalne sekundy, czyli o czołówce „Wiadomości” i muzycznych logo15-01-2015

  Autorka porusza zagadnienie ochrony prawnej krótkich kompozycji muzycznych wskazując m.in., że zgodnie z polskim prawem autorskim, czas trwania utworu nie stanowi samodzielnego kryterium przesądzającego o ochronie bądź jej braku. (14.01.15) www.rp.pl

  czytaj więcej
 • Akcja wydawców prasy15-01-2015

  DGP oraz Rzeczpospolita informują o akcji wydawców prasy będącej protestem przeciw naruszeniom praw autorskich. Akcja jest ponadto działaniem informacyjnym dotyczącym stworzonego  wspólnie przez wydawców Regulaminu korzystania z publikowanych przez nich treści. (13.01.15) www.gazetaprawna.plwww.rp.pl

  czytaj więcej