Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Słowniczek

Licencja

Umowa, której istotą jest zezwolenie na korzystanie z utworu na określonych w niej polach eksploatacji. Umowa licencyjna nie przenosi na na licencjobiorcę autorskich praw majątkowych – do tego konieczne jest zawarcie umowy o przeniesienie praw.

Najważniejsze

Weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie autorskim

09-09-2016

W dniu dzisiejszym weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umożliwiająca nadawcom samodzielne wykonywanie praw, z których organizacja radiowa lub telewizyjna korzysta w odniesieniu do jej własnych transmisji, niezależnie od tego, czy dane prawa należą do tej organizacji, czy też zostały na nią przeniesione przez innego uprawnionego.

 

SAiW Copyright Polska uruchomiło platformę ułatwiającą przygotowanie oświadczeń dot. public lending right

25-07-2016

SAiW Copyright Polska uruchomiło system ułatwiający uprawnionym przygotowanie oświadczeń o woli otrzymania wynagrodzenia z tytułu wypożyczeń bibliotecznych. Zachęcamy twórców i ich spadkobierców oraz wydawców do odwiedzenia uruchomionej przez Stowarzyszenie platformy. Przypominamy również, że by oświadczenie wywołało skutek w bieżącym roku, musi zostać złożone w terminie do dnia 31 sierpnia.

Konsultacje społeczne

Wyniki konsultacji dotyczących propozycji modernizacji prawa autorskiego przedstawionych przez KE

28-10-2016

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że zakończyły się konsultacje poprzedzające powstanie polskiego stanowiska w prowadzonych przez Komisję Europejską konsultacjach dotyczących propozycji modernizacji prawa autorskiego przedstawionych przez KE.  Zapraszamy do zapoznania się z przedłożonymi stanowiskami.

Resort kultury rozpoczął konsultacje dot. propozycji modernizacji prawa autorskiego przedstawionych przez KE

15-09-2016

Dnia 14 września br., Komisja Europejska przedstawiła propozycje dotyczące modernizacji prawa autorskiego. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest odpowiedzialne za przygotowanie stanowiska rządu polskiego dotyczącego przyjętych przez Komisję Europejską dokumentów. W związku z powyższym, resort kultury zwraca się z uprzejmą prośbą o wyrażenie Państwa opinii na ich temat w terminie do dnia 14 października br.

Wydarzenia

Obywatele UE a własność intelektualna

23-03-2017

Obserwatorium ds. Naruszeń Własności Intelektualnej przy EUIPO opublikowało drugą edycję badania pt. Obywatele europejscy a własność intelektualna: postrzeganie, świadomość i zachowania. Aktualne dane porównano z wynikami z 2013 roku. Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu oraz streszczeniem podstawowych danych dostępnym w polskiej wersji językowej.

Prawo autorskie w UE - odpowiedzi na pytania konsumentów

01-12-2016

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania dotyczące praw autorskich zadawane przez konsumentów z państw członkowskich UE. Zestawienie odpowiedzi z poszczególnych państw zostało przygotowane przez Obserwatorium ds. naruszeń praw własności intelektualnej działające przy EUIPO. Pytania nadesłali przedstawiciele organizacji chroniących interesy konsumentów. Odpowiedzi udzielili natomiast krajowi eksperci ds. praw autorskich z 28 państw członkowskich UE, w tym z Polski.

Przegląd prasy

Na film w pokoju hotelowym nie trzeba mieć biletu, ale czy trzeba płacić abonament?

01-03-2017

W artykule przywołano orzeczenie TS UE, w którym Trybunał stwierdził, iż udostępnianie programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem telewizorów zainstalowanych w pokojach hotelowych nie stanowi udostępniania dokonywanego w miejscu dostępnym publicznie za opłatą i w związku z tym nie wymaga uiszczania opłaty na rzecz nadawców z tytułu publicznego odtwarzania nadań. www.gazetaprawna.pl

Moda na let’s play: Jak zarabiać w zgodzie z prawem i fiskusem

24-02-2017

W artykule poddano szczegółowej analizie z punktu widzenia prawa podatkowego oraz prawa autorskiego tzw. let's play . www.rp.pl