Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Strona główna

logo

Słowniczek

Dzieła osierocone

Uwory, które  nadal chronione są przez Pr. Aut., ale ich autorzy pozostają nieznani lub nie ma możliwości, by do nich dotrzeć. 

Najważniejsze

 • Projekt zmiany ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych został skierowany do konsultacji publicznych14-10-2014

  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Celem projektu jest pełne wdrożenie do polskiego porządku prawnego szeregu regulacji prawa europejskiego z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, których termin wdrożenia upłynął bądź upływa w najbliższym czasie. W obszarach, w których zachowanie spójności projektowanych rozwiązań wymaga uzupełnienia regulacji przewidzianych dyrektywami, projektowana ustawa wykracza – w sposób służący promocji, rozwojowi i upowszechnieniu kultury narodowej – poza minimum wynikające z obowiązku implementacji.

  czytaj więcej
 • Jedną organizację do poboru wynagrodzeń z tytułu praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie wyznaczy Minister13-10-2014

  W dniu 10 października br. Minister wszczął z urzędu postępowanie w przedmiocie wyznaczenia jednej organizacji zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do wykonywania wspólnego poboru wynagrodzeń na polu eksploatacji odtwarzanie. Postępowanie wszczęto ze względu na brak porozumienia między zainteresowanymi organizacjami zbiorowego zarządzania.

  czytaj więcej

Wydarzenia

 • Rozpoczęła się rejestracja dodatkowych podmiotów chcących uczestniczyć w szóstym Forum29-10-2014

  Resort kultury otwiera rejestrację przedstawicieli dodatkowych podmiotów chcących uczestniczyć w szóstym Forum Prawa Autorskiego. MKIDN przygotowało dla takich osób 10 wolnych miejsc. Tematem szóstego spotkania, które odbędzie się 19 listopada br., będą mechanizmy licencjonowania treści chronionych przez prawo autorskie i prawa pokrewne. Przedstawiciele organizacji szczególnie zainteresowanych wyżej wskazanym zagadnieniem proszeni są o przesyłanie maili ze zgłoszeniem do dnia 6 listopada 2014 r.

  czytaj więcej
 • Zespół ds. Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych przyjął dokument "Propozycja działań na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych na lata 2015 – 2017"13-10-2014

  Działający pod przewodnictwem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zespół ds. Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych przyjął dokument "Propozycja działań na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych na lata 2015 – 2017". Projekt dokumentu był dyskutowany na posiedzeniu Zespołu w dniu 10 września br. Uzgodniono wówczas, że ostateczny kształt Propozycji działań zostanie przyjęty w trybie korespondencyjnym.

   

  czytaj więcej

Konsultacje społeczne

 • Rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące Projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 14-10-2014

  Stosownie do przepisu § 36 Uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979), Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  czytaj więcej
 • Wyniki konsultacji dotyczących komunikatu Komisji Europejskiej ws. egzekwowania praw własności intelektualnej02-10-2014

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że zakończyły się konsultacje dotyczące komunikatu Komisji Europejskiej W dążeniu do odnowy konsensusu w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej: Plan działania UE COM(2014) 392. Zachęcamy do zapoznania się z  uwagami przedłożonymi przez podmioty, które wzięły udział w  konsultacjach.

  czytaj więcej

Przegląd prasy

 • Porządek prawny ma moc także w sieci31-10-2014

  W wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej podsekretarz stanu w MKiDN, Pan Andrzej Wyrobiec udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące proponowanych zmian w prawie autorskim. Minister wypowiedział się m.in. na temat rozszerzenia zakresu dozwolonego cytatu,  zasad korzystania z utworów w sieci oraz  proponowanych rozwiązań dotyczących utworów osieroconych. www.gazetaprawna.pl

  czytaj więcej
 • Artyści apelują do marszałka Sejmu o walkę z piractwem internetowym30-10-2014

  PAP informuje o apelu skierowanym do Marszałka Sejmu przez artystów. Zawiera on prośbę o aktywność legislacyjną umożliwiającą szersze zabezpieczenie interesów środowisk twórczych w nierównej walce z piractwem. Artyści podkreślają, iż straty ponoszone w wyniku takiej nielegalnej działalności mają negatywny wpływ zarówno na kulturę jak i na gaspodarkę. www.pap.pl

  czytaj więcej