Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Słowniczek

Plagiat

Przywłaszczenie cudzego autorstwa.  Plagiat popełnia nie tylko ta osoba, która przejmuje cudzy utwór w całości, ale również ta, która przywłaszcza sobie jedynie fragmenty dzieła. 

Najważniejsze

Weszły w życie regulacje unijne mające na celu ułatwienie transgranicznej wymiany kopii książek w formatach dostępnych dla osób niewidomych

10-10-2017

W dniu dzisiejszym weszły w życie regulacje unijne stanowiące realizację zobowiązań wynikających z Traktatu z Marrakeszu. Mają one na celu ułatwienie dostępu do książek w odpowiednich formatach osobom niewidomym, m.in. poprzez ułatwienie transgranicznej wymiany kopii tych utworów, zarówno na rynku wewnętrznym jak i pomiędzy Unią a państwami trzecimi. Mimo szerokiego ukształtowania dozwolonego użytku na rzecz osób niepełnosprawnych w polskim prawie autorskim, polska ustawa będzie wymagała dostosowania do nowych przepisów, m.in. w zakresie zasad wymiany kopii z uprawnionymi podmiotami z innych państw UE. Polska ma czas na wdrożenie przepisów wymagających implementacji do dnia 11 października 2018 roku.

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenie ws. transgranicznego przenoszenia (portability) usług online w zakresie treści

30-06-2017

30 czerwca 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści.

Celem rozporządzenia jest zapewnienie konsumentom możliwości korzystania z usług online w zakresie dostępu do treści (w tym muzycznych i audiowizualnych) także podczas czasowego pobytu w innym państwie członkowskim UE niż państwo stałego pobytu abonenta. Obecnie jest to często niemożliwe z uwagi na ograniczenia licencyjne.

Konsultacje społeczne

Wyniki konsultacji dotyczących traktatu WIPO o ochronie organizacji nadawczych

11-05-2017

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że zakończyły się konsultacje projektu traktatu WIPO o ochronie organizacji nadawczych. Zapraszamy do zapoznania się z przedłożonymi stanowiskami.

Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu skierowany do konsultacji społecznych

18-04-2017

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Projektowana ustawa będzie wdrażać do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2014/26/UE. Celem projektowanej ustawy jest kompleksowe uregulowanie działalności organizacji zbiorowego zarządzania w Polsce. Zastąpi ona dotychczasowe przepisy w tym zakresie, tj. rozdziały 12 i 12(1) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wydarzenia

Wsparcie finansowe dla działań z zakresu podnoszenia świadomości na temat wartości własności intelektualnej

02-08-2017

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zaprasza do składania wniosków w ramach Wsparcia dla działań z zakresu podnoszenia świadomości na temat wartości własności intelektualnej i szkód wynikających z podrabiania i piractwa. Wnioski należy składać do EUIPO za pomocą internetowego formularza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2017 r. do godz. 13.00.

Wynagrodzenie za wypożyczenia biblioteczne (public lending right)

18-07-2017

Przypominamy o upływającym w dniu 31 sierpnia terminie na złożenie oświadczenia o woli otrzymania wynagrodzenia z tytułu wypożyczeń bibliotecznych za 2016 rok. Równocześnie informujemy, iż oświadczenie złożone w roku ubiegłym wywołuje skutki również w kolejnych latach, aż do momentu jego cofnięcia.

Przegląd prasy

Piraci kradną w sieci 51,2 mld dol. rocznie.

02-11-2017Rzeczpospolita przytacza najnowsze szacunki dotyczące strat ponoszonych przez branżę telewizyjną i kinową w wyniku piractwa w sieci. W  tym roku straty ponoszone przez branżę wyniosą na świecie 31,8 mld dol. i będą o 19 proc. wyższe niż rok wcześniej, natomiast legalne treści przyniosą  46,5 mld dol. – o ok. 26 proc. więcej niż przed rokiem. W artykule przedstawiono również prognozę na następne lata. www.rp.pl

Ponad jedna trzecia rynku muzyki jest cyfrowa

03-10-2017Rzeczpospolita informuje o najnowszych trendach i problemach rynku muzycznego w Polsce i na świecie. Motorem napędowym rynku pozostaje rozwijająca się muzyka cyfrowa. Nierozwiązanym problemem jest nadal tzw. value gap. www.rp.pl