Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Strona główna

logo

Słowniczek

Pole eksploatacji

Sposób w jaki dany utwór jest wykorzystywany. Pr. Aut mówi między innymi o polach eksploatacji związanych z utrwalaniem i zwielokrotnianiem utworu (np. drukowanie utworu), obrotem oryginałem utworu lub egzemplarzami, na których został on utrwalony (np. wprowadzenie do obrotu, najem lub użyczenie) oraz innymi sposobami rozpowszechniania utworu (np. nadawanie, reemitowanie, publiczne wykonanie, odtwarzanie czy udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a więc tak jak ma to miejsce przykładowo w internecie)

Najważniejsze

 • Projekt zmiany ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych został skierowany do konsultacji publicznych14-10-2014

  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Celem projektu jest pełne wdrożenie do polskiego porządku prawnego szeregu regulacji prawa europejskiego z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, których termin wdrożenia upłynął bądź upływa w najbliższym czasie. W obszarach, w których zachowanie spójności projektowanych rozwiązań wymaga uzupełnienia regulacji przewidzianych dyrektywami, projektowana ustawa wykracza – w sposób służący promocji, rozwojowi i upowszechnieniu kultury narodowej – poza minimum wynikające z obowiązku implementacji.

  czytaj więcej
 • Jedną organizację do poboru wynagrodzeń z tytułu praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie wyznaczy Minister13-10-2014

  W dniu 10 października br. Minister wszczął z urzędu postępowanie w przedmiocie wyznaczenia jednej organizacji zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do wykonywania wspólnego poboru wynagrodzeń na polu eksploatacji odtwarzanie. Postępowanie wszczęto ze względu na brak porozumienia między zainteresowanymi organizacjami zbiorowego zarządzania.

  czytaj więcej

Wydarzenia

 • Odbyło się szóste Forum Prawa Autorskiego 19-11-2014

  Tematem szóstego Forum Prawa Autorskiego, które odbyło się w dniu 19 listopada br. były mechanizmy licencjonowania treści chronionych przez prawo autorskie i prawa pokrewne. Uczestnicy Forum Prawa Autorskiego zastanawiali się nad potrzebą ewentualnych zmian w istniejącej regulacji dotyczącej umów prawnoautorskich. Przedmiotem dyskusji były m.in. takie zagadnienia jak ochrona sukcesyjna licencjobiorców i sublicencjobiorców, zagadnienia dotyczące pól eksploatacji oraz pojęcia twórcy w ustawie. Poruszono również kwestie ewentualnego odrębnego uregulowania w ustawie zagadnień związanych z tzw. „wolnymi licencjami”.

  czytaj więcej
 • Są już materiały na szóste Forum Prawa Autorskiego07-11-2014

  Resort kultury publikuje materiały, będące punktem wyjścia do dyskusji, która odbędzie się podczas szóstego Forum Prawa Autorskiego, 19 listopada w siedzibie Kina Kultura, przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 w Warszawie o godz. 10. Przedmiotem dyskusji będą mechanizmy licencjonowania treści chronionych przez prawo autorskie i prawa pokrewne.

  czytaj więcej

Konsultacje społeczne

 • Rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące Projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 14-10-2014

  Stosownie do przepisu § 36 Uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979), Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  czytaj więcej
 • Wyniki konsultacji dotyczących komunikatu Komisji Europejskiej ws. egzekwowania praw własności intelektualnej02-10-2014

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że zakończyły się konsultacje dotyczące komunikatu Komisji Europejskiej W dążeniu do odnowy konsensusu w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej: Plan działania UE COM(2014) 392. Zachęcamy do zapoznania się z  uwagami przedłożonymi przez podmioty, które wzięły udział w  konsultacjach.

  czytaj więcej

Przegląd prasy

 • Tantiemowy pat uderza w przedsiębiorców18-11-2014

  Dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów MKiDN w wywiadzie dla DGP odpowiada na pytania związane z zasadami pobierania przez organizacje zbiorowego zarządzania opłat za publiczne odtwarzanie muzyki.  www.gazetaprawna.pl

  czytaj więcej
 • Skończy się zarabianie pieniędzy na nadużywaniu prawa autorskiego13-11-2014

  Rzeczpospolita publikuje wywiad z wiceministrem Andrzejem Wyrobcem poświęcony planowanej nowelizacji prawa autorskiego. Poruszono w nim m.in. kwestię proponowanego usunięcia art. 30 ustawy. 13.11.2014 r.  www.rp.pl

  czytaj więcej