Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Strona główna

logo

Słowniczek

Prawa majątkowe

Prawo do decydowania o sposobach korzystania z utworu na wszystkich polach eksploatacji. Łączy się ono z czerpaniem korzyści finansowych przez osobę, która takie prawo posiada (prawo do wynagrodzenia). Z reguły przysługuje ono twórcy, jednak może też przysługiwać wydawcy, producentowi lub pracodawcy. Jest ono zbywalne (z wyjątkiem niektórych przypadków prawa do wynagrodzenia), ograniczone w czasie (co do zasady wygasa po upływie 70 lat od śmierci twórcy) i podlega dziedziczeniu. 

Najważniejsze

 • Szóste Forum Prawa Autorskiego odbędzie się w listopadzie29-09-2014

  19 listopada odbędzie się szóste Forum Prawa Autorskiego. Przedmiotem dyskusji będą mechanizmy licencjonowania treści chronionych przez prawo autorskie i prawa pokrewne. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Kina Kultura, przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 w Warszawie.  

  czytaj więcej
 • Powołanie nowego arbitra Komisji Prawa Autorskiego21-08-2014

  Zakończyła się procedura uzupełniania składu Komisji Prawa Autorskiego. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 6 lipca br. powołała nową arbiter Komisji, Panią mec. Marzennę Wojciechowską.

   

  czytaj więcej

Wydarzenia

 • Zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-201/13 Deckmyn25-09-2014

  3 września br. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości, w którym dokonano analizy pojęcia „parodia” w kontekście art. 5 ust. 3 lit. k) dyrektywy 2001/29/WE. Pytanie prejudycjalne powstało na tle sporu dotyczącego przeróbki rysunku „Dziki dobroczyńca” Willy'ego Vandersteena.

  czytaj więcej
 • Odbyło się posiedzenia Zespołu ds. Przeciwdziałania Naruszeniom12-09-2014

  10 września w siedzibie MKiDN odbyło się posiedzenie międzyresortowego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych. Głównym punktem posiedzenia była dyskusja nad dokumentem Zespołu pt. Propozycja działań na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych na lata 2015 – 2017. Jej uczestnicy wyrazili ogólną aprobatę dla propozycji w nim zawartych, zaznaczając jednocześnie, że w pewnych fragmentach dokument wymaga uzupełnień. W dalszej kolejności omówiono główne cele mających powstać dwóch grup roboczych.

  czytaj więcej

Konsultacje społeczne

 • Rozpoczęły się konsultacje dotyczące komunikatu KE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej01-09-2014

  W związku z potrzebą opracowania projektu stanowiska Rządu do komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „W dążeniu do odnowy konsensusu w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej: Plan działania UE” COM(2014) 392 w dniu 1 września 2014 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiło do konsultacji społecznych komunikat Komisji. Do dnia 26 września 2014 r. został przewidziany termin na zgłoszenia stanowisk oraz komentarzy do tego dokumentu.

  czytaj więcej
 • Wyniki konsultacji dotyczących komunikatu Komisji Europejskiej ws. europejskiego rynku filmowego31-07-2014

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że zakończyły się konsultacje dotyczące Komunikatu Komisji Europejskiej „Film europejski w dobie cyfrowej. Łączenie różnorodności kulturowej z konkurencyjnością” (COM (2014) 272). Zachęcamy do zapoznania się z  uwagami przedłożonymi przez podmioty, które wzięły udział w  konsultacjach.

  czytaj więcej

Przegląd prasy

 • Osierocone utwory wreszcie udostępniane publicznie29-09-2014

  Artykuł informuje o nowelizacji prawa autorskiego przygotowanej przez resort kultury. Wskazuje, że projekt porządkuje przepisy dotyczące dozwolonego użytku publicznego, wprowadza regulacje dotyczące korzystania z dzieł osieroconych oraz niedostępnych w handlu, a także w pełni implementuje do systemu wynagrodzenie z tytułu użyczenia dzieła przez biblioteki publiczne.

  czytaj więcej
 • Ma być więcej wolności w korzystaniu z utworów29-09-2014

  Autor artykułu opisuje zmiany zawarte w projekcie nowelizacji prawa autorskiego przygotowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wskazuje między innymi, jaki praktyczny wymiar będzie miało zniesienie warunku cytowania utworu tylko w innym dziele oraz umożliwienie korzystania instytucjom kultury z dzieł osieroconych.

  czytaj więcej