Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Strona główna

logo

Słowniczek

Wykonanie artystyczne

Wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej mające cechy artyzmu. Pr. Aut. mówi między innymi o takich artystycznych wykonaniach jak działania aktorów, recytatorów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów. Artystyczne wykonanie stanowi przedmiot prawa pokrewnego.

Najważniejsze

Informacja dotycząca składu Komisji Prawa Autorskiego 26-03-2014

W związku z cofnięciem przez jednego z kandydatów zgody na kandydowanie do Komisji Prawa Autorskiego, Minister wydał zarządzenie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Prawa Autorskiego.

czytaj więcej
Ukształtował się nowy skład Komisji Prawa Autorskiego20-03-2014

W dniu wczorajszym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wydał zarządzenie o powołaniu nowego składu Komisji Prawa Autorskiego. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 marca 2014 r. Na ten dzień zostało zwołane również pierwsze posiedzenie Komisji, na którym arbitrzy dokonają wyboru przewodniczącego.

czytaj więcej

Wydarzenia

Konferencja dotycząca wpływu zjawiska piractwa medialnego na gospodarkę Polski17-04-2014

Wpływ zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce był tematem konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszanie Dystrybutorów Programów Telewizyjnych Sygnał oraz PwC Polska, która miała miejsce w Warszawie 16 kwietnia 2014 r. W wystąpieniach specjalnych i dyskusji udział wzięli przedstawiciele Ministerstw: Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Administracji i Cyfryzacji, Sprawiedliwości, Komisji Sejmowej ds. Kultury i Środków Przekazu, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, branży medialnej oraz organizacji społecznych zainteresowanych problematyką praw autorskich i praw pokrewnych w środowisku cyfrowym. Podczas konferencji zaprezentowano  raport pt. "Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce" przygotowany przez PwC Polska na zlecenie Stowarzyszenia SYGNAŁ .

czytaj więcej
Zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-435/12 ACI Adam e.a. 14-04-2014

10 kwietnia br. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości, w którym zakwestionował on możliwość obowiązywania w krajach członkowskich regulacji stawiających na równi "pirackie" kopie utworów z legalnymi kopiami prywatnymi (sprawa C-435/12). Zdaniem Trybunału art. 5 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2001/29/WE należy interpretować w ten sposób, że nie obejmuje on przypadków sporządzania kopii na użytek prywatny z nielegalnego źródła.

czytaj więcej

Konsultacje społeczne

Rozpoczeły się konsultacje projektu dokumentu Program na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2014 – 201621-03-2014

W dniu 21 marca 2014 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiło do konsultacji społecznych projekt dokumentu Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych pt. „Program na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2014 – 2016".

czytaj więcej
Rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie sprawozdań z działalności ozz17-03-2014

MKiDN przedstawia do konsultacji publicznych projekt nowego Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Projekt przedstawiony przez Resort ma na celu zwiększenie przejrzystości sprawozdań, uporządkowanie ich treści oraz udostępnienie opinii publicznej dodatkowych informacji dotyczących działalności polskich organizacji zbiorowego zarządzania.

czytaj więcej

Przegląd prasy

Ściąganie - nielegalne23-04-2014

Profesor Ryszard Markiewicz wskazuje, iż zgodnie z orzeczeniem TS UE, w świetle prawa europejskiego ściąganie z internetu utworów w celu korzystania z nich w ramach użytku osobistego jest  bezprawne, jeżeli zostały one zamieszczone w sieci bez zgody uprawnionych. Profesor analizuje wpływ powyższego orzeczenia na wykładnię polskich przepisów o dozwolonym użytku, rozważając również konieczność i ewentualny kierunek zmiany krajowej regulacji ustawowej. www.rp.pl

czytaj więcej
Piraci zabierają 6,5 tys. miejsc pracy17-04-2014

W artykule przywołano wyniki badań wykonanych na zlecenie stowarzyszenia Sygnał, dotyczących wpływu nielegalnych treści wideo dostępnych w sieci na PKB Polski. Przedstawiciele branży prognozują, iż w 2018 r. w wyniku działania nielegalnych serwisów wideo, polskie PKB może zostać osłabione  o 6 mln zł. www.rp.pl

czytaj więcej