Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Strona główna

logo

Słowniczek

Pole eksploatacji

Sposób w jaki dany utwór jest wykorzystywany. Pr. Aut mówi między innymi o polach eksploatacji związanych z utrwalaniem i zwielokrotnianiem utworu (np. drukowanie utworu), obrotem oryginałem utworu lub egzemplarzami, na których został on utrwalony (np. wprowadzenie do obrotu, najem lub użyczenie) oraz innymi sposobami rozpowszechniania utworu (np. nadawanie, reemitowanie, publiczne wykonanie, odtwarzanie czy udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a więc tak jak ma to miejsce przykładowo w internecie)

Najważniejsze

 • Powołanie nowego arbitra Komisji Prawa Autorskiego21-08-2014

  Zakończyła się procedura uzupełniania składu Komisji Prawa Autorskiego. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 6 lipca br. powołała nową arbiter Komisji, Panią mec. Marzennę Wojciechowską.

   

  czytaj więcej
 • Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania 28-07-2014

  1 sierpnia wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 978).

  czytaj więcej

Wydarzenia

 • Posiedzenie Zespołu ds. Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych odbędzie się za miesiąc 06-08-2014

  W dniu 10 września 2014 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbędzie się posiedzenie międzyresortowego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych (Zespół). W związku ze zmianami w obowiązkach kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, funkcję Przewodniczącego Zespołu objął Podsekretarz Stanu, Pan Andrzej Wyrobiec. Na posiedzeniu przedstawione zostaną inicjatywy, mające na celu zapobieganie naruszeniom prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz pozostałych praw własności intelektualnej. Dokonana zostanie również okresowa ocena działań podejmowanych w tym zakresie.

  czytaj więcej
 • Prezentujemy wyniki pierwszego kompleksowego badania polskiego rynku gier „Polish Gamers 2014”05-08-2014

  Światowy rynek gier komputerowych i internetowych na przestrzeni ostatnich 20 lat uległ znacznym przeobrażeniom. Z niszowej formy rozrywki  zmienił się w jeden z najbardziej popularnych sposobów spędzania wolnego czasu. Rynek ten zaczyna generować coraz większe przychody. Aktualna wiedza na temat potencjału oraz specyfiki lokalnego rynku staje się dla developerów i wydawców najważniejszą kwestią związaną z decyzją o wprowadzeniu nowego produktu w branży gier. Z tego względu, z inicjatywy trzech podmiotów - Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o., Grupy Onet.pl S.A. i GRY-Online S.A. - Interaktywny Instytut Badań Rynkowych zrealizował kompleksowe badania ilościowe i jakościowe analizujące preferencje i postawy polskich graczy.

  czytaj więcej

Konsultacje społeczne

 • Wyniki konsultacji dotyczących komunikatu Komisji Europejskiej ws. europejskiego rynku filmowego31-07-2014

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że zakończyły się konsultacje dotyczące Komunikatu Komisji Europejskiej „Film europejski w dobie cyfrowej. Łączenie różnorodności kulturowej z konkurencyjnością” (COM (2014) 272). Zachęcamy do zapoznania się z  uwagami przedłożonymi przez podmioty, które wzięły udział w  konsultacjach.

  czytaj więcej
 • Konsultacje dotyczące komunikatu Komisji Europejskiej ws. europejskiego rynku filmowego30-06-2014

  W dniu 15 maja 2014 r. Komisja Europejska opublikowała Komunikat „Film europejski w dobie cyfrowej. Łączenie różnorodności kulturowej z konkurencyjnością” (COM (2014) 272). Komisja wzywa w nim do przeprowadzenia szerokiej debaty dotyczącej polityki filmowej w Europie z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Efektem debaty ma być przygotowanie przyjaznego otoczenia prawnego dla sektora filmowego. W związku z koniecznością opracowania stanowiska Polski wobec powyższego Komunikatu, prosimy o przedstawienie opinii wobec zawartych w nim tez i propozycji do dnia 16 lipca br.

  czytaj więcej

Przegląd prasy

 • Polska muzyka na plusie25-08-2014

  Artykuł dotyczy sytuacji polskiego rynku muzyki, który zgodnie z danymi za pierwsze półrocze, w ujęciu rocznym wzrósł o 0,6 %. Autorka artykułu wskazuje, że wzrost na krajowym rynku wynika z rosnących wpływów ze sprzedaży plików i dostępu do streamingu. www.rp.pl

  czytaj więcej
 • Premierą w pirata21-08-2014

  Rzeczpospolita informuje o planach wprowadzenia nowych jednolitych zasad publikowania  nagrań, polegających na  wprowadzeniu wspólnego światowego dnia debiutu. Rozwiązanie to ma ułatwić promocję nowych albumów oraz ograniczyć dystrybucję nielegalnych kopii utworów. www.rp.pl

  czytaj więcej