Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Strona główna

logo

Słowniczek

Utwór

Przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Musi zostać ustalony (zakomunikowany innym osobom lub utrwalony na nośniku), a jego autorem   zawsze jest człowiek. Utwór może zostać wyrażony słowem, symbolami matematycznymi, lub znakami graficznymi. Pr. Aut mówi miedzy innymi o utworach literackich, plastycznych, fotograficznych oraz audiowizualnych

Najważniejsze

 • Projekt zmiany ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych został skierowany do konsultacji publicznych14-10-2014

  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Celem projektu jest pełne wdrożenie do polskiego porządku prawnego szeregu regulacji prawa europejskiego z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, których termin wdrożenia upłynął bądź upływa w najbliższym czasie. W obszarach, w których zachowanie spójności projektowanych rozwiązań wymaga uzupełnienia regulacji przewidzianych dyrektywami, projektowana ustawa wykracza – w sposób służący promocji, rozwojowi i upowszechnieniu kultury narodowej – poza minimum wynikające z obowiązku implementacji.

  czytaj więcej
 • Jedną organizację do poboru wynagrodzeń z tytułu praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie wyznaczy Minister13-10-2014

  W dniu 10 października br. Minister wszczął z urzędu postępowanie w przedmiocie wyznaczenia jednej organizacji zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do wykonywania wspólnego poboru wynagrodzeń na polu eksploatacji odtwarzanie. Postępowanie wszczęto ze względu na brak porozumienia między zainteresowanymi organizacjami zbiorowego zarządzania.

  czytaj więcej

Wydarzenia

 • Materiały video z szóstego Forum Prawa Autorskiego15-12-2014

  Dla wszystkich osób zainteresowanych Forum Prawa Autorskiego publikujemy materiały video z szóstego spotkania jego uczestników.  Podczas spotkania, które odbyło się 19 listopada, dyskutowano o mechanizmach licencjonowania treści chronionych przez prawo autorskie i prawa pokrewne.

  czytaj więcej
 • Zapadł wyrok NSA dotyczący opodatkowania VAT tzw. opłaty reprograficznej12-12-2014

  W dniu 9 grudnia br. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (I FSK 1740/13), w którym sąd ten uznał, iż nie ma podstaw do opodatkowania VAT tzw. opłaty reprograficznej. Pisemne uzasadnienie wyroku nie jest jeszcze znane. Z doniesień prasowych wynika, iż sąd wskazał, że opłata reprograficzna pobierana przez organizacje zbiorowego zarządzania od podmiotów zarabiających na powielaniu nie ma charakteru wynagrodzenia za usługę.

  czytaj więcej

Konsultacje społeczne

 • Wyniki konsultacji publicznych dotyczących Projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych17-12-2014

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że zakończyły się konsultacje publiczne dotyczące Projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskami podmiotów, które wzięły udział w  konsultacjach.

  czytaj więcej
 • Rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące Projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 14-10-2014

  Stosownie do przepisu § 36 Uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979), Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  czytaj więcej

Przegląd prasy

 • Trybunał zbada, czy rekompensata dla twórców jest sprawiedliwa19-12-2014

  Artykuł dotyczy skargi do Trybunału Konstytucyjnego podnoszącej niezgodność z Konstytucją przepisu nakazującego zapłatą trzykrotności wynagrodzenia za naruszenie praw autorskich. W artykule wskazano, iż zgodność tego przepisu z Konstytucją kwestionuje również Rzecznik Praw Obywatelskich. Odmienną argumentację przedstawił natomiast w swoim stanowisku prokurator generalny. (18.12.14 r.) www.gazetaprawna.pl

  czytaj więcej
 • Kolejny cios w Google12-12-2014

  Rzeczpospolita informuje o zamknięciu serwisu internetowego Google News w Hiszpanii. Decyzja Google jest konsekwencją zmiany hiszpańskiego prawa, ktore ma lepiej chronić hiszpańskich wydawców. Zgodnie z nowymi przepisami od początku 2015 roku serwisy takie jak Google News będą musiały płacić za korzystanie z kontentu innych tytułów. www.rp.pl

  czytaj więcej