Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Słowniczek

Komisja Prawa Autorskiego

Podmiot, którego jednym z najważniejszych zdań jest zatwierdzanie tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych. Komisja Prawa Autorskiego składa się z trzydziestu arbitrów, osób posiadających wiedzę oraz doświadczenie zawodowe z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Połowa z nich reprezentuje uprawnionych ( twórców, producentów itd.), a druga połowa – korzystających z utworów. 

Najważniejsze

Prezydent podpisał tzw. dużą nowelizację prawa autorskiego

06-10-2015

W dniu wczorajszym Prezydent podpisał ustawę z dnia 11 września 2015 roku o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych. Nowa regulacja zmierza do zapewnienia możliwie szerokiego dostępu do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w granicach określonych przez prawo europejskie i międzynarodowe.

Rozpoczęła się rejestracja dodatkowych podmiotów chcących uczestniczyć w siódmym Forum

28-09-2015

Resort kultury otwiera rejestrację przedstawicieli dodatkowych podmiotów chcących uczestniczyć w siódmym Forum Prawa Autorskiego. MKIDN przygotowało dla takich osób 10 wolnych miejsc. Tematem siódmego spotkania, które odbędzie się 21 października br., będą mechanizmy rozszerzonego zbiorowego licencjonowania w prawie autorskim.

Konsultacje społeczne

Rozpoczęły się konsultacje publiczne w zakresie projektów rozporządzeń dot. utworów osieroconych, out-of-commerce oraz public lending right

01-10-2015

MKiDN przedstawia do konsultacji publicznych projekty nowych rozporządzeń:

  1. rozporządzenie w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań,
  2. rozporządzenie  w sprawie procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty tego wynagrodzenia,
  3. rozporządzenie w sprawie konkursu na organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi uprawnioną do zawierania umów na korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym.
  4. rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wpis  do wykazu utworów niedostępnych w obrocie handlowym.

Konsultacje trwają do dnia 12 października br.

Wyniki konsultacji dotyczących przyszłości europejskich ram prawnych dla audiowizualnych usług medialnych

30-09-2015

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że zakończyły się konsultacje dotyczące planowanej przez Komisję Europejską nowelizacji dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych. Zachęcamy do zapoznania się z  uwagami przedłożonymi przez podmioty, które wzięły udział w  konsultacjach.

Wydarzenia

Kondycja Polskiej Branży Gier Wideo - raport 2015

05-10-2015

Ministerstwo Kultury zaprasza do lektury raportu Kondycja Polskiej Branży Gier Wideo. Raport 2015 dotyczącego obecnej i przyszłej sytuacji poszczególnych segmentów polskiej branży gier wideo – rynku wydawniczo-dystrybucyjnego, rynku gier free-to-play oraz rynku gier mobilnych. Opracowanie charakteryzuje profil polskich graczy pod kątem podstawowych danych społeczno-demograficznych, preferencji, stylu rozgrywki, ulubionych platform oraz poziomu wydatków. Zawiera też podstawowe informacje na temat kondycji polskich producentów gier wideo, w tym - czynników mających wpływ na proces powstawania nowych gier oraz głównych wyzwań, przed jakimi stoją polscy twórcy.

Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego uruchamia stronę internetową propagującą własność intelektualną

27-07-2015

Inicjatywa UHRW jest pierwszą interaktywną stroną internetową dla całej UE, poświęconą młodym osobom i własności intelektualnej. Stronę internetową „Ideas Powered” prowadzi Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, za pośrednictwem Obserwatorium UE Do Spraw Naruszeń Praw Własności Intelektualnej.  Gromadzone są na niej opinie młodych projektantów, kompozytorów, przedsiębiorców i artystów z całej UE w celu pokazania, w jaki sposób własność intelektualna wspiera innowacje i kreatywność. Strona zachęca również młodych ludzi do podzielenia się swoimi doświadczeniami.

Przegląd prasy

Grupa wydawców książek kontra Chomikuj.pl

21-09-2015

Rzeczpospolita informuje o orzeczeniu SN, dotyczącym pozwu zbiorowego grupy wydawców książek przeciw serwisowi Chomikuj.pl. Sąd Najwyższy wydał korzystne dla wydawców orzeczenie w zakresie dopuszczaności pozwu zbiorowego, zwracając sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny. www.rp.pl

Jak rozliczyć zakup licencji i autorskich praw majątkowych

07-09-2015

Rzeczpospolita publikuje wyjaśnienia doradcy podatkowego dotyczące zasad rozliczania kosztów nabycia autorskich praw majątkowych  oraz licencji. www.rp.pl