Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Słowniczek

Tabele wynagrodzeń

Zestawienie stawek, według  których należy płacić za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych. Zatwierdzaniem tabel wynagrodzeń zajmuje się Komisja Prawa Autorskiego. Do przedkładania jej tabel zobowiązane są natomiast organizacje zbiorowego zarządzania. 

Najważniejsze

Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu skierowany do konsultacji społecznych

18-04-2017

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Projektowana ustawa będzie wdrażać do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2014/26/UE. Celem projektowanej ustawy jest kompleksowe uregulowanie działalności organizacji zbiorowego zarządzania w Polsce. Zastąpi ona dotychczasowe przepisy w tym zakresie, tj. rozdziały 12 i 12(1) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie autorskim

09-09-2016

W dniu dzisiejszym weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umożliwiająca nadawcom samodzielne wykonywanie praw, z których organizacja radiowa lub telewizyjna korzysta w odniesieniu do jej własnych transmisji, niezależnie od tego, czy dane prawa należą do tej organizacji, czy też zostały na nią przeniesione przez innego uprawnionego.

 

Konsultacje społeczne

Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu skierowany do konsultacji społecznych

18-04-2017

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Projektowana ustawa będzie wdrażać do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2014/26/UE. Celem projektowanej ustawy jest kompleksowe uregulowanie działalności organizacji zbiorowego zarządzania w Polsce. Zastąpi ona dotychczasowe przepisy w tym zakresie, tj. rozdziały 12 i 12(1) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Resort kultury rozpoczął konsultacje dotyczące traktatu WIPO o ochronie organizacji nadawczych

10-04-2017

W ramach Stałego Komitetu ds. Praw Autorskich i Praw Pokrewnych (SCCR), powołanego przez Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Praw Własności Intelektualnej (WIPO) toczą się prace nad traktatem o ochronie organizacji nadawczych. W związku z tym, że prace SCCR nad traktatem mogą niedługo wkroczyć w bardziej zaawansowany etap, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwraca się z uprzejmą prośbą o Państwa opinię na temat przedmiotowego dokumentu, którą należy przesłać do 25 kwietnia 2017 r.

Wydarzenia

Obywatele UE a własność intelektualna

23-03-2017

Obserwatorium ds. Naruszeń Własności Intelektualnej przy EUIPO opublikowało drugą edycję badania pt. Obywatele europejscy a własność intelektualna: postrzeganie, świadomość i zachowania. Aktualne dane porównano z wynikami z 2013 roku. Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu oraz streszczeniem podstawowych danych dostępnym w polskiej wersji językowej.

Prawo autorskie w UE - odpowiedzi na pytania konsumentów

01-12-2016

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania dotyczące praw autorskich zadawane przez konsumentów z państw członkowskich UE. Zestawienie odpowiedzi z poszczególnych państw zostało przygotowane przez Obserwatorium ds. naruszeń praw własności intelektualnej działające przy EUIPO. Pytania nadesłali przedstawiciele organizacji chroniących interesy konsumentów. Odpowiedzi udzielili natomiast krajowi eksperci ds. praw autorskich z 28 państw członkowskich UE, w tym z Polski.

Przegląd prasy

Na film w pokoju hotelowym nie trzeba mieć biletu, ale czy trzeba płacić abonament?

01-03-2017

W artykule przywołano orzeczenie TS UE, w którym Trybunał stwierdził, iż udostępnianie programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem telewizorów zainstalowanych w pokojach hotelowych nie stanowi udostępniania dokonywanego w miejscu dostępnym publicznie za opłatą i w związku z tym nie wymaga uiszczania opłaty na rzecz nadawców z tytułu publicznego odtwarzania nadań. www.gazetaprawna.pl

Moda na let’s play: Jak zarabiać w zgodzie z prawem i fiskusem

24-02-2017

W artykule poddano szczegółowej analizie z punktu widzenia prawa podatkowego oraz prawa autorskiego tzw. let's play . www.rp.pl