Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Słowniczek

Dozwolony użytek osobisty

Instytucja, dzięki której osoby fizyczne mogą korzystać nieodpłatnie i bez zgody twórcy z rozpowszechnionego utworu. Takie korzystanie może polegać m.in. na  pożyczaniu książki lub filmu albo sporządzeniu pojedynczych kopii utworu. Uprawnienie to nie obejmuje jednak udostępniania cudzych utworów w internecie. Korzystać z utworu w ramach dozwolonego użytku mogą wyłącznie osoby pozostające w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa i powinowactwa lub w stosunku towarzyskim. Rekompensatę dla twórców i innych uprawnionych z tego tytułu stanowią opłaty reprograficzne oraz opłaty od czystych nośników.  Niezależnie od takiej rekompensaty,  dozwolony użytek osobisty  nie może naruszać normalnego korzystania z utworu ani godzić w interesy twórcy. 

Najważniejsze

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenie ws. transgranicznego przenoszenia (portability) usług online w zakresie treści

30-06-2017

30 czerwca 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści.

Celem rozporządzenia jest zapewnienie konsumentom możliwości korzystania z usług online w zakresie dostępu do treści (w tym muzycznych i audiowizualnych) także podczas czasowego pobytu w innym państwie członkowskim UE niż państwo stałego pobytu abonenta. Obecnie jest to często niemożliwe z uwagi na ograniczenia licencyjne.

Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu skierowany do konsultacji społecznych

18-04-2017

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Projektowana ustawa będzie wdrażać do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2014/26/UE. Celem projektowanej ustawy jest kompleksowe uregulowanie działalności organizacji zbiorowego zarządzania w Polsce. Zastąpi ona dotychczasowe przepisy w tym zakresie, tj. rozdziały 12 i 12(1) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Konsultacje społeczne

Wyniki konsultacji dotyczących traktatu WIPO o ochronie organizacji nadawczych

11-05-2017

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że zakończyły się konsultacje projektu traktatu WIPO o ochronie organizacji nadawczych. Zapraszamy do zapoznania się z przedłożonymi stanowiskami.

Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu skierowany do konsultacji społecznych

18-04-2017

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Projektowana ustawa będzie wdrażać do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2014/26/UE. Celem projektowanej ustawy jest kompleksowe uregulowanie działalności organizacji zbiorowego zarządzania w Polsce. Zastąpi ona dotychczasowe przepisy w tym zakresie, tj. rozdziały 12 i 12(1) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wydarzenia

Wynagrodzenie za wypożyczenia biblioteczne (public lending right)

18-07-2017

Przypominamy o upływającym w dniu 31 sierpnia terminie na złożenie oświadczenia o woli otrzymania wynagrodzenia z tytułu wypożyczeń bibliotecznych za 2016 rok. Równocześnie informujemy, iż oświadczenie złożone w roku ubiegłym wywołuje skutki również w kolejnych latach, aż do momentu jego cofnięcia.

Ankieta dot. systemu utworów osieroconych dostępna również dla indywidualnych respondentów

08-06-2017

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej ponownie przedłużył termin na wypełnienie ankiety, do dnia 23 czerwca br, zachęcając równocześnie indywidualnych respondentów (w tym twórców) do wzięcia udziału w badaniu.

Przegląd prasy

Stowarzyszenie wygrało z fiskusem spór o VAT

27-06-2017

Rzeczpospolita informuje o treści wyroku NSA, który w zgodzie z orzecznictwem TS UE uznał, iż opłaty od urządzeń i czystych nośników uiszczane przez producentów i importerów nie są opodatkowane VAT. www.rp.pl

Administratorzy serwisów z torrentami łamią prawo

19-06-2017

W artykule przywołano orzeczenie TS UE, w którym Trybunał stwierdza, że właściciele serwisów umożliwiających wyszukiwanie plików torrent naruszają prawo, mimo że sami nie udostępniają plików. www.gazetaprawna.pl