Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Strona główna

logo

Słowniczek

Nadanie utworu

Rozpowszechnianie utworu drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób bezprzewodowy ( naziemny lub satelitarny) lub przewodowy. 

Najważniejsze

 • Z projektu nowelizacji wydzielono część dotyczącą dyrektywy w sprawie czasu ochrony09-01-2015

  Konsultowany pod koniec ubiegłego roku projekt nowelizacji prawa autorskiego i praw pokrewnych podzielono na dwa odrębne. Pozwoli to na szybsze procedowanie zmian dotyczących implementacji dyrektywy w sprawie czasu ochrony. Niemniej jednak, dalsze prace nad projektami  toczyć się będą równolegle, z uwzględnieniem dotychczas przeprowadzonych konsultacji. Zgodnie z wykazem prac RM, oba projekty mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów w I kwartale 2015 roku.

  czytaj więcej
 • Jedną organizację do poboru wynagrodzeń z tytułu praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie wyznaczy Minister15-10-2014

  W dniu 10 października br. Minister wszczął z urzędu postępowanie w przedmiocie wyznaczenia jednej organizacji zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do wykonywania wspólnego poboru wynagrodzeń na polu eksploatacji odtwarzanie. Postępowanie wszczęto ze względu na brak porozumienia między zainteresowanymi organizacjami zbiorowego zarządzania.

  czytaj więcej

Wydarzenia

 • NSA orzeka o zasadności odmowy udzielenia Stowarzyszeniu Lektorów RP zezwolenia na zbiorowe zarządzanie20-02-2015

  W dniu dzisiejszym Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Stowarzyszenia Lektorów Rzeczypospolitej Polskiej (SLRP) od wyroku WSA z 28 marca 2013 r., w którym WSA utrzymał w mocy decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 28 września 2012 r. odmawiającą SLRP zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi do „lektorskich artystycznych wykonań”. W ocenie MKiDN lektor co do zasady nie jest artystą wykonawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nie może zatem istnieć organizacja zbiorowego zarządzania prawami lektorów. Wyrok NSA jest prawomocny i ostatecznie kończy postępowanie w tej sprawie. Pisemne uzasadnienie wyroku zostanie opublikowane na stronach MKiDN po jego otrzymaniu.

  czytaj więcej
 • Wsparcie finansowe dla działań z zakresu podnoszenia świadomości na temat wartości własności intelektualnej04-02-2015

  Komisja Europejska opublikowała dokument stanowiący zaproszenie do składania wniosków w ramach Wsparcia dla działań z zakresu podnoszenia świadomości na temat wartości własności intelektualnej i szkód wynikających z podrabiania i piractwa. Zaproszenie skierowane jest do publicznych oraz prywatnych podmiotów, takich jak organizacja niekomercyjna, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa, organ publiczny szczebla lokalnego, regionalnego lub krajowego, uczelnia wyższa czy fundacja. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2015 r.

  czytaj więcej

Konsultacje społeczne

 • Rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące Projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji10-02-2015

  Stosownie do przepisu § 36 Uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979), Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

  czytaj więcej
 • Wyniki konsultacji publicznych dotyczących Projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych17-12-2014

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że zakończyły się konsultacje publiczne dotyczące Projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskami podmiotów, które wzięły udział w  konsultacjach.

  czytaj więcej

Przegląd prasy

 • Obowiązkowa ochrona archiwów TVP26-02-2015

  W artykule przywołano wyrok NSA, w którym sąd ten stwierdził, że zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, wszystkie terenowe oddziały TVP SA mają obowiązek utworzenia i prowadzenia własnych archiwów. www.rp.pl

  czytaj więcej
 • Umowy autorskie do 200 złotych bez ryczałtu26-02-2015

  W artykule wskazano, że do przychodów z praw autorskich nie stosuje się 18-proc. ryczałtu od tzw. małych umów cywilnoprawnych. Zaliczkę podatkową pobiera się w tych przypadkach nawet wtedy, gdy ich wysokość nie przekracza 200 zł. ww.rp.pl

  czytaj więcej