Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Słowniczek

Twórca

Osoba , która swoim  twórczym wkładem przyczyniła się do powstania utworu . Nie ma znaczenia, ile twórca ma lat, czy posiada zdolność prawną, jaki jest jego stan psychiczny oraz to czy zamierzał stworzyć utwór. Domniemywa się, że jest nim osoba, której nazwisko widoczne jest na egzemplarzu utworu. 

Najważniejsze

Minister ogłosił listy uczestników konkursów

08-04-2016

W dniu 7 kwietnia br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił listy uczestników konkursów na organizację zbiorowego zarządzania uprawnioną do podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz na organizację zbiorowego zarządzania uprawnioną do pobierania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom od producenta fonogramu. Zapraszamy do zapoznania się z listami uczestników konkursów.

Ogłoszenie konkursów Ministra na organizacje zbiorowego zarządzania

25-02-2016

W dniu 24 lutego br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie delegacji zawartej w ustawie, ogłosił konkurs:

- na organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi uprawnioną do podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych słowem oraz;

- na organizację zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań uprawnioną do pobierania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom od producenta fonogramu.

Konsultacje społeczne

Resort kultury rozpoczął konsultacje dotyczące roli wydawców w prawnoautorskim łańcuchu wartości oraz wyjątku na rzecz panoramy

28-04-2016

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące roli wydawców w prawnoautorskim łańcuchu wartości oraz wyjątku na rzecz panoramy. Ich celem jest zebranie informacji umożliwiających dokonanie oceny aktualnie obowiązujących regulacji oraz rozważenie potrzeby zmian w tym zakresie. Zasadne jest przedstawienie stanowiska w konsultacjach przez polski resort kultury. W związku z powyższym, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwraca się z uprzejmą prośbą o wyrażenie Państwa opinii na temat pytań Komisji Europejskiej, na przetłumaczonym na język polski kwestionariuszu, w terminie do dnia 31 maja 2016 r.

 

KE rozpoczyna konsultacje dotyczące roli wydawców w prawnoautorskim łańcuchu wartości oraz wyjątku na rzecz panoramy

15-04-2016

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące roli wydawców w prawnoautorskim łańcuchu wartości oraz wyjątku na rzecz panoramy. Ich celem jest zebranie informacji umożliwiających dokonanie oceny aktualnie obowiązujących regulacji oraz rozważenie potrzeby zmian w tym zakresie. Zachęcamy do wzięcia bezpośredniego udziału w konsultacjach Komisji.

Wydarzenia

Tegoroczny Światowy Dzień Własności Intelektualnej poświęcono kreatywności w środowisku cyfrowym

26-04-2016

Święto ustanowione przez Światową Organizację Własności Intelektualnej w 2000 roku obchodzone jest corocznie w dniu 26 kwietnia. Jego celem jest popularyzacja zagadnień związanych z własnością intelektualną i jej wpływem na rozwój sektora kreatywnego. W tym roku głównym tematem obchodów jest kultura w środowisku cyfrowym. Dyrektor Generalny WIPO, w  komunikacie wydanym z okazji dnia własności intelektualnej, wskazał, że w rzeczywistości cyfrowej pojęcia utworu, jego komunikacji i sposobu percepcji zostały zdefiniowane na nowo. Podkreślił, że internet otworzył ogromne możliwości zarówno przed twórcami jak i przed odbiorcami utworów. Zaznaczył również, że dzień ten powinien skłonić do refleksji nad sposobem osiągnięcia równowagi, która umożliwiłaby właściwe docenienie roli twórców i wynalazców w rozwoju technologii cyfrowej. Zachęcił do wspólnego poszukiwania rozwiązań, które umożliwią właściwe wynagrodzenie twórczej pracy artystów i wynalazców, zapewniając równocześnie jak najszerszy dostęp do kultury.

Młodzi a własność intelektualna – publikacja nowego badania

08-04-2016

Obserwatorium ds. Naruszeń Praw Własności Intelektualnej przy EUIPO opublikowało w dniu 6 kwietnia br. raport pt. Młodzi a własność intelektualna. Celem tego badania jest jak najlepsze zrozumienie zachowań  młodych ludzi w wieku 15 – 24 lat w odniesieniu do własności intelektualnej w internecie. Badanie zmierza do zidentyfikowania podstawowych czynników, które wpływają na korzystanie z legalnych i nielegalnych źródeł. Raport ma pomóc w stworzeniu skutecznej strategii edukacyjnej i komunikacyjnej skierowanej do młodych ludzi, by przekonać ich o wartości własności intelektualnej.

Przegląd prasy

Prasa walczy o dodatkowe prawa

24-03-2016

Rzeczpospolita informuje o treści stanowiska grupy polskich wydawców w ramach konsultacji Komisji Europejskiej dotyczących praw pokrewnych dla wydawców prasy. www.rp.pl

Większe ulgi podatkowe za twórczą pracę

10-02-2016

W artykule poddano analizie planowane przez resort kultury zniesienie limitu kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z wstępną propozycją MKiDN, twórcy będą mogli korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu bez ograniczeń kwotowych. www.rp.pl