Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Strona główna

logo

Słowniczek

Reemisja

Rozpowszechnianie utworu przez inny podmiot niż ten, który nadaje go pierwotnie. By można było mówić o remisji dany utwór musi być przejęty w całości  i bez żadnych zmian. Co więcej, podmiot reemitujący musi rozpowszechniać utwór w tym samym czasie, co podmiot pierwotnie nadający. 

Najważniejsze

Informacja dotycząca składu Komisji Prawa Autorskiego 26-03-2014

W związku z cofnięciem przez jednego z kandydatów zgody na kandydowanie do Komisji Prawa Autorskiego, Minister wydał zarządzenie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Prawa Autorskiego.

czytaj więcej
Ukształtował się nowy skład Komisji Prawa Autorskiego20-03-2014

W dniu wczorajszym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wydał zarządzenie o powołaniu nowego składu Komisji Prawa Autorskiego. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 marca 2014 r. Na ten dzień zostało zwołane również pierwsze posiedzenie Komisji, na którym arbitrzy dokonają wyboru przewodniczącego.

czytaj więcej

Wydarzenia

Zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-435/12 ACI Adam e.a. 14-04-2014

10 kwietnia br. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości, w którym zakwestionował on możliwość obowiązywania w krajach członkowskich regulacji stawiających na równi "pirackie" kopie utworów z legalnymi kopiami prywatnymi (sprawa C-435/12). Zdaniem Trybunału art. 5 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2001/29/WE należy interpretować w ten sposób, że nie obejmuje on przypadków sporządzania kopii na użytek prywatny z nielegalnego źródła.

czytaj więcej
Zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-314/12 UPC Telekabel Wien04-04-2014

27 marca 2014 r. zapadł ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym Trybunał potwierdził, że sąd może nakazać dostawcy internetu zablokowanie swoim klientom dostępu do strony naruszającej prawa autorskie i prawa pokrewne . Analizowane przez Trybunał zagadnienie odpowiedzialności dostawców internetu ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia ochrony praw autorskich i praw pokrewnych w środowisku cyfrowym.

czytaj więcej

Konsultacje społeczne

Rozpoczeły się konsultacje projektu dokumentu Program na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2014 – 201621-03-2014

W dniu 21 marca 2014 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiło do konsultacji społecznych projekt dokumentu Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych pt. „Program na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2014 – 2016".

czytaj więcej
Rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie sprawozdań z działalności ozz17-03-2014

MKiDN przedstawia do konsultacji publicznych projekt nowego Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Projekt przedstawiony przez Resort ma na celu zwiększenie przejrzystości sprawozdań, uporządkowanie ich treści oraz udostępnienie opinii publicznej dodatkowych informacji dotyczących działalności polskich organizacji zbiorowego zarządzania.

czytaj więcej

Przegląd prasy

Celnicy też mogą ustalić, że naruszono prawo autorskie15-04-2014

Dziennik gazeta prawna przywołuje treść wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  w sprawie  C-583/12. W artykule wskazano, że zgodnie z treścią wyroku organy administracji, w tym celnej, mają możliwość wszczęcia i prowadzenia postępowania, w celu ustalenia czy przywiezione do Unii towary naruszają prawo własności intelektualnej. Nie jest w tym zakresie wymagana inicjatywa uprawnionego. 

www.gazetaprawna.pl

 

czytaj więcej
Serwisy z cyfrową muzyką podbijają polski rynek14-04-2014

Rzeczpospolita informuje o znaczącym wzroście wpływów ze sprzedaży muzyki w postaci cyfrowej na polskim rynku. Odnotowany w roku ubiegłym  wzrost wyniósł 45 procent. Znaczącą część tych wpływów stanowił przychód serwisów streamingowych takich jak Spotify, WiMP czy Deezer. Dynamiczny rozwój rynku cyfrowej muzyki w Polsce jest elementem światowej tendencji. www.rp.pl

czytaj więcej