Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Strona główna

logo

Słowniczek

Nadanie utworu

Rozpowszechnianie utworu drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób bezprzewodowy ( naziemny lub satelitarny) lub przewodowy. 

Najważniejsze

 • Projekt zmiany ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych został skierowany do konsultacji publicznych14-10-2014

  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Celem projektu jest pełne wdrożenie do polskiego porządku prawnego szeregu regulacji prawa europejskiego z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, których termin wdrożenia upłynął bądź upływa w najbliższym czasie. W obszarach, w których zachowanie spójności projektowanych rozwiązań wymaga uzupełnienia regulacji przewidzianych dyrektywami, projektowana ustawa wykracza – w sposób służący promocji, rozwojowi i upowszechnieniu kultury narodowej – poza minimum wynikające z obowiązku implementacji.

  czytaj więcej
 • Jedną organizację do poboru wynagrodzeń z tytułu praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie wyznaczy Minister13-10-2014

  W dniu 10 października br. Minister wszczął z urzędu postępowanie w przedmiocie wyznaczenia jednej organizacji zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do wykonywania wspólnego poboru wynagrodzeń na polu eksploatacji odtwarzanie. Postępowanie wszczęto ze względu na brak porozumienia między zainteresowanymi organizacjami zbiorowego zarządzania.

  czytaj więcej

Wydarzenia

 • Zespół ds. Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych przyjął dokument "Propozycja działań na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych na lata 2015 – 2017"13-10-2014

  Działający pod przewodnictwem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zespół ds. Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych przyjął dokument "Propozycja działań na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych na lata 2015 – 2017". Projekt dokumentu był dyskutowany na posiedzeniu Zespołu w dniu 10 września br. Uzgodniono wówczas, że ostateczny kształt Propozycji działań zostanie przyjęty w trybie korespondencyjnym.

   

  czytaj więcej
 • Zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-201/13 Deckmyn25-09-2014

  3 września br. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości, w którym dokonano analizy pojęcia „parodia” w kontekście art. 5 ust. 3 lit. k) dyrektywy 2001/29/WE. Pytanie prejudycjalne powstało na tle sporu dotyczącego przeróbki rysunku „Dziki dobroczyńca” Willy'ego Vandersteena.

  czytaj więcej

Konsultacje społeczne

 • Rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące Projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 14-10-2014

  Stosownie do przepisu § 36 Uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979), Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  czytaj więcej
 • Wyniki konsultacji dotyczących komunikatu Komisji Europejskiej ws. egzekwowania praw własności intelektualnej02-10-2014

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że zakończyły się konsultacje dotyczące komunikatu Komisji Europejskiej W dążeniu do odnowy konsensusu w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej: Plan działania UE COM(2014) 392. Zachęcamy do zapoznania się z  uwagami przedłożonymi przez podmioty, które wzięły udział w  konsultacjach.

  czytaj więcej

Przegląd prasy

 • Uczciwe praktyki w cytowaniu22-10-2014

  Autorka odnosi się do proponowanych zmian ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie tzw. prawa cytatu, wskazując m.in. na konsekwencje wynikające z wprowadzenia przesłanki uczciwych zwyczajów. www.rp.pl

  czytaj więcej
 • Od tantiem należy rozliczyć VAT20-10-2014

  Dziennik Gazeta Prawna przywołuje wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym sąd stwierdził, iż opłacenie podatku VAT od tantiem otrzymywanych od ozz za reemisję utworów oraz kwot pochodzących z opłaty reprograficznej jest konieczne. W artykule wskazano, iż sąd uznał, że tantiemy te stanowią dla uprawnionych wynagrodzenie, nie zaś odszkodowanie. www.gazetaprawna.pl

  czytaj więcej