Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Słowniczek

Prawa majątkowe

Prawo do decydowania o sposobach korzystania z utworu na wszystkich polach eksploatacji. Łączy się ono z czerpaniem korzyści finansowych przez osobę, która takie prawo posiada (prawo do wynagrodzenia). Z reguły przysługuje ono twórcy, jednak może też przysługiwać wydawcy, producentowi lub pracodawcy. Jest ono zbywalne (z wyjątkiem niektórych przypadków prawa do wynagrodzenia), ograniczone w czasie (co do zasady wygasa po upływie 70 lat od śmierci twórcy) i podlega dziedziczeniu. 

Najważniejsze

Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu skierowany do konsultacji społecznych

18-04-2017

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Projektowana ustawa będzie wdrażać do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2014/26/UE. Celem projektowanej ustawy jest kompleksowe uregulowanie działalności organizacji zbiorowego zarządzania w Polsce. Zastąpi ona dotychczasowe przepisy w tym zakresie, tj. rozdziały 12 i 12(1) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie autorskim

09-09-2016

W dniu dzisiejszym weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umożliwiająca nadawcom samodzielne wykonywanie praw, z których organizacja radiowa lub telewizyjna korzysta w odniesieniu do jej własnych transmisji, niezależnie od tego, czy dane prawa należą do tej organizacji, czy też zostały na nią przeniesione przez innego uprawnionego.

 

Konsultacje społeczne

Wyniki konsultacji dotyczących traktatu WIPO o ochronie organizacji nadawczych

11-05-2017

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że zakończyły się konsultacje projektu traktatu WIPO o ochronie organizacji nadawczych. Zapraszamy do zapoznania się z przedłożonymi stanowiskami.

Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu skierowany do konsultacji społecznych

18-04-2017

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Projektowana ustawa będzie wdrażać do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2014/26/UE. Celem projektowanej ustawy jest kompleksowe uregulowanie działalności organizacji zbiorowego zarządzania w Polsce. Zastąpi ona dotychczasowe przepisy w tym zakresie, tj. rozdziały 12 i 12(1) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wydarzenia

Termin na wypełnienie ankiety dot. systemu utworów osieroconych przedłużony

19-05-2017

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej przedłużył termin na wypełnienie ankiety do dnia 6 czerwca br. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety dot. funkcjonowania systemu utworów osieroconych

09-05-2017

Celem ankiety przygotowanej przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej jest zebranie informacji dotyczących korzystania z bazy utworów osieroconych oraz zidentyfikowanie jakie działania powinny być podjęte w celu zapewnienia maksymalnego wykorzystania możliwości systemu utworów osieroconych. Zachęcamy do wypełnienia ankiety wszystkie instytucje będące beneficjentami regulacji dotyczącej utworów osieroconych - zarówno te, zarejestrowane w bazie utworów osieroconych jak i te, które dotychczas nie skorzystały z tej możliwości - a także wszystkie inne zainteresowane podmioty.

Przegląd prasy

Sztuczna inteligencja – jak chronić prawa autorskie twórczości robotów

22-05-2017

W artykule poruszono zagadnienie kwalifikacji prawnej wytworów tzw. sztucznej inteligencji. PE zalecił Komisji Europejskiej opracowanie kryteriów ochrony wytworów robotów i maszyn. www.rp.pl

Pieniądze dla artystów szybciej i przejrzyściej dzielone

09-05-2017

Dziennik Gazeta Prawna opublikował wywiad z Dyrektorem Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów MKiDN, w którym wyjaśniono zmiany jakie w systemie zbiorowego zarządzania ma wprowadzić ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autroskimi i pokrewnymi. (25.04.2017 r.) www.gazetaprawna.pl