Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Słowniczek

Droit de suite

Prawa twórcy i jego spadkobierców do wynagrodzenia z tytułu dokonywanych zawodowo kolejnych odsprzedaży oryginałów utworów plastycznych lub muzycznych. Prawo to przysługuje twórcom, których dzieła są odsprzedawane minimum za 100 euro. W Polsce droit de suite obejmuje także odsprzedaż rękopisów utworów literackich i muzycznych.

Najważniejsze

SAiW Copyright Polska uruchomiło platformę ułatwiającą przygotowanie oświadczeń dot. public lending right

25-07-2016

SAiW Copyright Polska uruchomiło system ułatwiający uprawnionym przygotowanie oświadczeń o woli otrzymania wynagrodzenia z tytułu wypożyczeń bibliotecznych. Zachęcamy twórców i ich spadkobierców oraz wydawców do odwiedzenia uruchomionej przez Stowarzyszenie platformy. Przypominamy również, że by oświadczenie wywołało skutek w bieżącym roku, musi zostać złożone w terminie do dnia 31 sierpnia.

Minister wyznaczył stowarzyszenie Copyright Polska do dokonywania podziału i wypłaty wynagrodzeń z tytułu public lending right

10-06-2016

Minister Kultury i Dzeidzctwa Narodowego wyznaczył Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA do dokonywania w latach 2016-2020 podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych słowem.

Konsultacje społeczne

Stanowisko MKiDN w sprawie roli wydawców w prawnoautorskim łańcuchu wartości oraz wyjątku na rzecz panoramy

05-08-2016

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem polskiego resortu kultury w przeprowadzonych przez Komisję Europejską konsultacjach w sprawie roli wydawców w prawnoautorskim łańcuchu wartości oraz wyjątku na rzecz panoramy. Stanowisko to zostało przygotowane przez MKiDN w oparciu o wyniki przeprowadzonych w kwietniu br. konsultacji społecznych.

Wyniki polskich konsultacji dot. nowelizacji dyrektywy audiowizualnej

01-08-2016

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że zakończyły się konsultacje poprzedzające powstanie polskiego stanowiska wobec przedstawionego przez Komisję Europejską projektu nowelizacji Dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych (druk Komisji: COM (2016) 287 final). Zapraszamy do zapoznania się z przedłożonymi stanowiskami.

Wydarzenia

Raport dot. modeli biznesowych stosowanych do naruszeń prawa własności intelektualnej w sieci

14-07-2016

Obserwatorium ds. naruszeń praw własności intelektualnej przy EUIPO opublikowało raport poświęcony modelom biznesowym wykorzystywanym do naruszeń  w sieci. Raport dostarcza informacji na temat zasad działania, finansowania oraz osiągania korzyści z tego rodzaju działalności. Badanie zawiera również dane nt. rodzajów nielegalnie rozpowszechnianych treści.

 

Raport dotyczący strat europejskiego przemysłu muzycznego związanych z piractwem

02-06-2016

Obserwatorium ds. naruszeń praw własności intelektualnej przy EUIPO opublikowało raport poświęcony stratom europejskiego przemysłu muzycznego ponoszonym w wyniku piractwa.  Z raportu wynika, iż 170 mln euro (5,2% wartości sprzedaży) branża nagraniowa UE utraciła wskutek piractwa w 2014 roku, z czego 113 mln euro straty dotyczy piractwa w odniesieniu do muzyki w formacie cyfrowym. W odniesieniu do Polski kwotę tę określono na wysokości 2 639 tys. euro (tj. 5% sprzedaży). Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu.

Przegląd prasy

Gwiazdy muzyki pop apelują do Komisji Europejskiej o lepsze prawo autorskie

26-07-2016

Dziennik Gazeta Prawna informuje o kierowanym do Komisji Europejskiej apelu muzyków o zmianę przepisów dotyczących zasad dystrybucji utworów  w sieci. Artyści domagają się zwiększenie odpowiedzialności serwisów takich jak YouTube, umożliwiających zamieszczanie i odtwarzanie utworów muzycznych.

www.gazetaprawna.pl

Więcej luzu przy sprzedaży programów

21-07-2016

Rzeczpospolita informuje o uchwaleniu przez sejm nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która umożliwi nadawcom samodzielne wykonywanie praw, z których korzystają w odniesieniu do ich własnych transmisji, niezależnie od tego, czy dane prawa należą do nich, czy też zostały przeniesione na nadawcę przez innego uprawnionego. Zmiana ta dotyczy uprawnień z tytułu praw autorskich na polu eksploatacji reemisja, w odniesieniu do którego - wbrew przepisom Dyrektywy satelitarno-kablowej - dotychczas konieczne było pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania. UWAGA! Wbrew tytułowi nadanemu artykułowi w elektronicznym wydaniu Rzeczpospolitej, nowelizacja dotyczy nadań programów, nie zaś programów komputerowych.  www.rp.pl