Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Słowniczek

Tabele wynagrodzeń

Zestawienie stawek, według  których należy płacić za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych. Zatwierdzaniem tabel wynagrodzeń zajmuje się Komisja Prawa Autorskiego. Do przedkładania jej tabel zobowiązane są natomiast organizacje zbiorowego zarządzania. 

Najważniejsze

Minister wyznaczył stowarzyszenie Copyright Polska do dokonywania podziału i wypłaty wynagrodzeń z tytułu public lending right

10-06-2016

Minister Kultury i Dzeidzctwa Narodowego wyznaczył Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA do dokonywania w latach 2016-2020 podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych słowem.

Minister wyznaczył jedną ozz do wspólnego poboru wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie

07-06-2016

W dniu 2 czerwca 2016 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydał na podstawie art. 1071 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666) decyzję administracyjną w sprawie o nr DWIM-WA.MZ-0261/22/14, na mocy której wyznaczył Związek Artystów Wykonawców STOART z siedzibą w Warszawie do wykonywania wspólnego poboru wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie. Powyższa decyzja administracyjna nie jest ostateczna.

Konsultacje społeczne

Wyniki polskich konsultacji dotyczących roli wydawców w prawnoautorskim łańcuchu wartości oraz wyjątku na rzecz panoramy

13-06-2016

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że zakończyły się konsultacje poprzedzające powstanie polskiego stanowiska w prowadzonych przez Komisję Europejską konsultacjach dotyczących roli wydawców w prawnoautorskim łańcuchu wartości oraz wyjątku na rzecz panoramy. Zapraszamy do zapoznania się z przedłożonymi stanowiskami.

Wstępne konsultacje MKiDN dotyczące nowelizacji Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych

07-06-2016

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przystępuje do prac nad projektem nowelizacji Dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych. Przed rozpoczęciem formalnego procesu legislacyjnego wobec dokumentu wypracowane zostanie Stanowisko Rządu. W tym celu MKiDN ogłasza wstępne konsultacje, których celem jest zasięgnięcie opinii zainteresowanych środowisk co do kierunkowych rozwiązań związanych z planowaną nowelizacją Dyrektywy. W związku z powyższym, zachęcamy do przedstawienia Państwa stanowiska odnośnie zagadnień poruszonych w projekcie nowelizacji, w terminie do dnia 1 lipca 2016 r.

Wydarzenia

Raport dot. modeli biznesowych stosowanych do naruszeń prawa własności intelektualnej w sieci

14-07-2016

Obserwatorium ds. naruszeń praw własności intelektualnej przy EUIPO opublikowało raport poświęcony modelom biznesowym wykorzystywanym do naruszania praw własności intelektualnej funkcjonującym w sieci. Raport dostarcza informacji na temat zasad funkcjonowania, finansowania oraz osiągania korzyści z tego rodzaju działalności. Badanie zawiera również dane nt. rodzajów nielegalnie rozpowszechnianych treści.

 

Raport dotyczący strat europejskiego przemysłu muzycznego związanych z piractwem

02-06-2016

Obserwatorium ds. naruszeń praw własności intelektualnej przy EUIPO opublikowało raport poświęcony stratom europejskiego przemysłu muzycznego ponoszonym w wyniku piractwa.  Z raportu wynika, iż 170 mln euro (5,2% wartości sprzedaży) branża nagraniowa UE utraciła wskutek piractwa w 2014 roku, z czego 113 mln euro straty dotyczy piractwa w odniesieniu do muzyki w formacie cyfrowym. W odniesieniu do Polski kwotę tę określono na wysokości 2 639 tys. euro (tj. 5% sprzedaży). Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu.

Przegląd prasy

Więcej luzu przy sprzedaży programów

21-07-2016

Rzeczpospolita informuje o uchwaleniu przez sejm nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która umożliwi nadawcom samodzielne wykonywanie praw, z których korzystają w odniesieniu do ich własnych transmisji, niezależnie od tego, czy dane prawa należą do nich, czy też zostały przeniesione na nadawcę przez innego uprawnionego. Zmiana ta dotyczy uprawnień z tytułu praw autorskich na polu eksploatacji reemisja, w odniesieniu do którego - wbrew przepisom Dyrektywy satelitarno-kablowej - dotychczas konieczne było pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania. UWAGA! Wbrew tytułowi nadanemu artykułowi w elektronicznym wydaniu Rzeczpospolitej, nowelizacja dotyczy nadań programów, nie zaś programów komputerowych.  www.rp.pl

Nie każda zmiana w projekcie to ryzyko

24-06-2016

Artykuł poświęcono zagadnieniu zakresu dopuszczalnych zmian w projekcie architektonicznym oraz konstrukcji zapisów umownych umożliwiających dokonywanie zmian i korzystanie z utworów zależnych. www.rp.pl