Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Słowniczek

Pole eksploatacji

Sposób w jaki dany utwór jest wykorzystywany. Pr. Aut mówi między innymi o polach eksploatacji związanych z utrwalaniem i zwielokrotnianiem utworu (np. drukowanie utworu), obrotem oryginałem utworu lub egzemplarzami, na których został on utrwalony (np. wprowadzenie do obrotu, najem lub użyczenie) oraz innymi sposobami rozpowszechniania utworu (np. nadawanie, reemitowanie, publiczne wykonanie, odtwarzanie czy udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a więc tak jak ma to miejsce przykładowo w internecie)

Najważniejsze

Zmiany wprowadzone tzw. "małą nowelizacją" weszły w życie

04-08-2015

W dniu 1 sierpnia br. weszła w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 roku, zwana "małą nowelizacją", dotycząca m. in. wydłużenia z 50 do 70 lat ochrony artystycznych wykonań utrwalonych na fonogramach.

Sejm uchwalił tzw. "dużą nowelizację" prawa autorskiego

10-07-2015

W dniu dzisiejszym Sejm uchwalił nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwaną „dużą nowelizacją" (druk nr 3449). 

 

Konsultacje społeczne

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje dotyczące europejskiego rynku mediów audiowizualnych

09-07-2015

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w celu zebrania opinii na temat zasad funkcjonowania europejskiego rynku mediów audiowizualnych, które mają posłużyć jako punkt wyjścia do rewizji dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Konsultacje trwają  do 30 września br., są one pierwszym etapem realizacji Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, która przewiduje przegląd omawianej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych w 2016 roku.

Podsumowanie konsultacji dotyczących komunikatu Komisji Europejskiej ws. jednolitego rynku cyfrowego

06-07-2015

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało podsumowanie odpowiedzi, które wpłynęły do resortu kultury w ramach konsultacji społecznych w sprawie Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Europy” COM (2015) 192 final. Podsumowanie odnosi się do kwestii związanych z prawem autorskim oraz polityką audiowizualną.

 

Wydarzenia

Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego uruchamia stronę internetową propagującą własność intelektualną

27-07-2015

Inicjatywa UHRW jest pierwszą interaktywną stroną internetową dla całej UE, poświęconą młodym osobom i własności intelektualnej. Stronę internetową „Ideas Powered” prowadzi Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, za pośrednictwem Obserwatorium UE Do Spraw Naruszeń Praw Własności Intelektualnej.  Gromadzone są na niej opinie młodych projektantów, kompozytorów, przedsiębiorców i artystów z całej UE w celu pokazania, w jaki sposób własność intelektualna wspiera innowacje i kreatywność. Strona zachęca również młodych ludzi do podzielenia się swoimi doświadczeniami.

Badanie rynku gier wideo: polscy użytkownicy gier

27-05-2015

Kim są polscy gracze? Czy wciąż większość z nich to nastolatki? Przedstawiamy wyniki badań polskiego rynku gier wideo przeprowadzonych z okazji konferencji Digital Dragons 2015. Wyniki te posłużą do przygotowania raportu o polskim rynku gier wideo, który ukaże się we wrześniu br. Partnerami inicjatywy są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Creative Europe Desk Polska, Krakowski Park Technologiczny, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Grupa Onet oraz GryOnlie.pl.

Przegląd prasy

Zwiększona ochrona praw artystów wykonawców

31-07-2015

Rzeczpospolita informuje o zmianach wprowadzonych tzw. "małą nowelizacją" ustawy o prawie autorskim. Ustawa ta wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia br. www.rp.pl

Naruszenie praw autorskich kosztuje

28-07-2015

Rzeczpospolita informuje o treści wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie, w którym sąd ten orzekł zadośćuczynienie za naruszenie praw autorskich do utworów fotograficznych w internecie. Sąd wskazał m.in. na granice twórczego charakteru fotografii. www.rp.pl