Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Słowniczek

Prawa majątkowe

Prawo do decydowania o sposobach korzystania z utworu na wszystkich polach eksploatacji. Łączy się ono z czerpaniem korzyści finansowych przez osobę, która takie prawo posiada (prawo do wynagrodzenia). Z reguły przysługuje ono twórcy, jednak może też przysługiwać wydawcy, producentowi lub pracodawcy. Jest ono zbywalne (z wyjątkiem niektórych przypadków prawa do wynagrodzenia), ograniczone w czasie (co do zasady wygasa po upływie 70 lat od śmierci twórcy) i podlega dziedziczeniu. 

Najważniejsze

Minister wyznaczył stowarzyszenie Copyright Polska do dokonywania podziału i wypłaty wynagrodzeń z tytułu public lending right

10-06-2016

Minister Kultury i Dzeidzctwa Narodowego wyznaczył Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA do dokonywania w latach 2016-2020 podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych słowem.

Minister wyznaczył jedną ozz do wspólnego poboru wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie

07-06-2016

W dniu 2 czerwca 2016 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydał na podstawie art. 1071 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666) decyzję administracyjną w sprawie o nr DWIM-WA.MZ-0261/22/14, na mocy której wyznaczył Związek Artystów Wykonawców STOART z siedzibą w Warszawie do wykonywania wspólnego poboru wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie. Powyższa decyzja administracyjna nie jest ostateczna.

Konsultacje społeczne

Wyniki polskich konsultacji dotyczących roli wydawców w prawnoautorskim łańcuchu wartości oraz wyjątku na rzecz panoramy

13-06-2016

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że zakończyły się konsultacje poprzedzające powstanie polskiego stanowiska w prowadzonych przez Komisję Europejską konsultacjach dotyczących roli wydawców w prawnoautorskim łańcuchu wartości oraz wyjątku na rzecz panoramy. Zapraszamy do zapoznania się z przedłożonymi stanowiskami.

Wstępne konsultacje MKiDN dotyczące nowelizacji Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych

07-06-2016

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przystępuje do prac nad projektem nowelizacji Dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych. Przed rozpoczęciem formalnego procesu legislacyjnego wobec dokumentu wypracowane zostanie Stanowisko Rządu. W tym celu MKiDN ogłasza wstępne konsultacje, których celem jest zasięgnięcie opinii zainteresowanych środowisk co do kierunkowych rozwiązań związanych z planowaną nowelizacją Dyrektywy. W związku z powyższym, zachęcamy do przedstawienia Państwa stanowiska odnośnie zagadnień poruszonych w projekcie nowelizacji, w terminie do dnia 1 lipca 2016 r.

Wydarzenia

Raport dotyczący strat europejskiego przemysłu muzycznego związanych z piractwem

02-06-2016

Obserwatorium ds. naruszeń praw własności intelektualnej przy EUIPO opublikowało raport poświęcony stratom europejskiego przemysłu muzycznego ponoszonym w wyniku piractwa.  Z raportu wynika, iż 170 mln euro (5,2% wartości sprzedaży) branża nagraniowa UE utraciła wskutek piractwa w 2014 roku, z czego 113 mln euro straty dotyczy piractwa w odniesieniu do muzyki w formacie cyfrowym. W odniesieniu do Polski kwotę tę określono na wysokości 2 639 tys. euro (tj. 5% sprzedaży). Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu.

Tegoroczny Światowy Dzień Własności Intelektualnej poświęcono kreatywności w środowisku cyfrowym

26-04-2016

Święto ustanowione przez Światową Organizację Własności Intelektualnej w 2000 roku obchodzone jest corocznie w dniu 26 kwietnia. Jego celem jest popularyzacja zagadnień związanych z własnością intelektualną i jej wpływem na rozwój sektora kreatywnego. W tym roku głównym tematem obchodów jest kultura w środowisku cyfrowym. Dyrektor Generalny WIPO, w  komunikacie wydanym z okazji dnia własności intelektualnej, wskazał, że w rzeczywistości cyfrowej pojęcia utworu, jego komunikacji i sposobu percepcji zostały zdefiniowane na nowo. Podkreślił, że internet otworzył ogromne możliwości zarówno przed twórcami jak i przed odbiorcami utworów. Zaznaczył również, że dzień ten powinien skłonić do refleksji nad sposobem osiągnięcia równowagi, która umożliwiłaby właściwe docenienie roli twórców i wynalazców w rozwoju technologii cyfrowej. Zachęcił do wspólnego poszukiwania rozwiązań, które umożliwią właściwe wynagrodzenie twórczej pracy artystów i wynalazców, zapewniając równocześnie jak najszerszy dostęp do kultury.

Przegląd prasy

Nie każda zmiana w projekcie to ryzyko

24-06-2016

Artykuł poświęcono zagadnieniu zakresu dopuszczalnych zmian w projekcie architektonicznym oraz konstrukcji zapisów umownych umożliwiających dokonywanie zmian i korzystanie z utworów zależnych. www.rp.pl

Na szkolnym konkursie aktorskim można zarobić

17-06-2016

W artykule zaprezentowano stanowisko doktryny nt. warunków korzystania z utworów przez uczestników szkolnych bądź uczelnianych konkursów aktorskich. www.rp.pl