Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Niezależne podmioty zarządzające

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz.U. poz. 1293), Minister KiDN zobowiązany jest do prowadzenia rejestru niezalenych podmiotów zarządzających.

Rejestr Niezależnych Podmiotów Zarządzających

Niezależnym podmiotem zarządzającym może być przedsiębiorca, który: 

1) posiada upoważnienia (od więcej niż jednego uprawnionego) do zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na podstawie umowy zawartej z podmiotem, któremu te prawa przysługują

2) udostępnia na swojej stronie internetowej podstawowe informacje o swojej działalności, obejmujące co najmniej:
a) statut, o ile jego posiadanie jest wymagane przepisami prawa,
b) warunkach zawierania i wypowiadania umów z uprawnionymi o zarządzanie ich prawami,
c) wzory standardowych umów licencyjnych,
d) standardowe stawki wynagrodzeń, łącznie ze zniżkami,
e) zasady podziału przychodów z praw między uprawnionych oraz dokonywania potrąceń od tych przychodów,
f) rodzaje utworów lub przedmiotów praw pokrewnych do których prawami będzie zarządzać,
g) polach eksploatacji, na których będzie zarządzać prawami,
h) kategorie uprawnionych, których prawami będzie zarządzać,
i) terytorium, na którym będzie prowadzić działalność jako niezależny podmiot zarządzający. 

Aby rozpocząć działalność jako niezależny podmiot zarządzający, należy złożyć wniosek o wpis do rejestru do Ministra Kultury i Dziedzictwa. Narodowego. Poniżej, by ułatwić zarejestrowanie takiej działalności, zamieszczamy przykładowy wzór wniosku oraz oświadczenia.