Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Konsultacje społeczne

Rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące Projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych

03-07-2018

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce „Rządowy proces legislacyjny” został zamieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

Nowelizacja wdraża do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonychsposobów korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem oraz w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. Celem wdrażanej Dyrektywy 2017/1564 jest zwiększenie dostępności utworów takich jak książki, czasopisma, gazety, magazyny oraz inne teksty pisane, dla osób niewidomych oraz osób z innymi dysfunkcjami uniemożliwiającymi czytanie. Dyrektywa wprowadza w tym zakresie jednolity, obowiązkowy wyjątek od praw autorskich i praw pokrewnych, ułatwiający wykonywanie kopii utworów w formatach umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym oraz transgraniczną wymianę takich formatów.


Dotychczasowe przepisy polskiego prawa autorskiego umożliwiają korzystanie z utworów dla dobra i na rzecz osób niepełnosprawnych w najszerszym zakresie na jaki pozwalało prawo unijne. Nie określają jednak zasad wymiany kopii między uprawnionymi do tego podmiotami, co w praktyce - w zestawieniu z brakiem jednolitego wyjątku w państwach UE - może stanowić jedną z barier dla transgranicznej wymiany kopii książek dostępnych dla niewidomych. Projektowana zmiana przepisów, w ślad za regulacją europejską oraz Traktatem z Marrakeszu, ma na celu ustalenie kręgu podmiotów uprawnionych oraz wprowadzenie zasad wymiany kopii, zbieżnych z zasadami wprowadzanymi w innych państwach europejskich oraz zasadami obowiązującymi na podstawie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1563 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii w dostępnych formatach określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem, co w konsekwencji ma prowadzić do stworzenia spójnego międzynarodowego środowiska, sprzyjającego transgranicznej wymianie kopii w formatach dostępnych dla osób niewidomych.

Zapraszamy do zajęcia stanowiska wobec przedmiotowego projektu do dnia 16 lipca 2018 roku (albo w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego zaproszenia do udziału w konsultacjach). Prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag także w wersji elektronicznej na adres: dwim(at)mkidn(dot)gov(dot)pl

 Wstecz