Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Lista arbitrów

 Kadencja rozpoczęła się w dniu 26 maja 2017 roku i wygasła z dniem wejścia w życie ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, tj. z dniem 19 lipca 2018 roku.

 

Michał Błeszyński

MICHAŁ BŁESZYŃSKI

(zgłoszony przez uprawnionych)

Radca Prawny, specjalista w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego. Partner zarządzający kancelarią „Błeszyński i Partnerzy Radcowie Prawni”. Występuje jako pełnomocnik procesowy lub obrońca, w sprawach cywilnych i karnych z zakresu prawa autorskiego. Konsultant i doradca organizacji autorskich oraz podmiotów działających w oparciu o prawo autorskie. Przez wiele lat pracował jako wykładowca uniwersytecki. Autor publikacji i opinii z zakresu prawa autorskiego.

 

DOROTA BRYNDAL 

(zgłoszona przez użytkowników)

 

Marek Bukowski

MAREK BUKOWSKI 

(zgłoszony przez użytkowników)

Radca prawny i doktor nauk prawnych. Wspólnik w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Sp.k. Członek zarządu Fundacji Wisławy Szymborskiej.  Od czterech kadencji jest Arbitrem Komisji Prawa Autorskiego. Specjalizuje się w obszarze prawa własności intelektualnej, w szczególności zbiorowego zarządzana prawami autorskimi i pokrewnymi, prawa umów oraz nowych technologii. Jest autorem publikacji z zakresu prawa autorskiego . Był współautorem i członkiem zespołów tworzących projekty regulacji  oraz założeń do kilku nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Wojciech Dziomdziora

WOJCIECH DZIOMDZIORA 

(zgłoszony przez użytkowników)

Radca prawny, Counsel w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Specjalizuje się w prawie autorskim, mediów, telekomunikacji i nowych technologii, zarówno na gruncie krajowym jaki i międzynarodowym. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego na UJ oraz studia MBA na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie. Studiował zarządzanie strategiczne w Wielkiej Brytanii, brał również udział w licznych szkoleniach i kursach organizowanych m.in. w Genewie i Waszyngtonie. Jest uznanym specjalistą prawa autorskiego, prawa mediów i prawa nowych technologii. Był dyrektorem Spraw Publicznych i CSR w Orange Polska oraz kierował Projektami Kluczowymi w Grupie TP. Wcześniej partner w kancelarii Cottyn i prawnik grupy medialnej ITI. Były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W latach 2000–2005 pracował w Ministerstwie Kultury, m.in. jako dyrektor departamentu prawno-legislacyjnego oraz wicedyrektor departamentu filmu i mediów audiowizualnych. Pracując w administracji publicznej zajmował się m.in. negocjacjami z Unią Europejską w dziedzinie prawa audiowizualnego i autorskiego oraz implementacją prawa unijnego do polskiego porządku prawnego.

 
AGNIESZKA GOTLIBOWSKA-HOROSZCZAK
 
(zgłoszona przez użytkowników)
 

 

Joanna Hetman Krajewska

JOANNA HETMAN - KRAJEWSKA

(zgłoszona przez uprawnionych)

Adwokat i radca prawny. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Jest autorką publikacji książkowych oraz wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na m.in. łamach „Rzeczpospolitej”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi (www.patrimonium.com.pl). Zajmuje się działalnością szkoleniową. Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. W latach 2009-2010 wykładowca prawa własności intelektualnej na studiach dziennych i zaocznych tej uczelni, zaś od 2010 roku na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (trzecia kadencja). W 2011 r. powołana przez Ministra Sprawiedliwości na członka Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego. 

 

ADAM JUCEWICZ

ADAM JUCEWICZ

(zgłoszony przez użytkowników)

Radca prawny wpisany na listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Partner Kancelarii Radców Prawnych Kępiński, Jucewicz- specjalizuje się w prawie autorskim i cywilnym oraz prawie nowych technologii. Członek Komisji Prawa Autorskiego IV, V i VIII kadencji przy Ministrze właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Były ekspert sejmowej podkomisji powołanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu w zakresie nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Członek Zespołu Doradców Prawnych przy Polskiej Izbie Komunikacji Elektronicznej w Warszawie. Reprezentował klientów przed Sądem Najwyższym i dwukrotnie przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Andrzej Kaczorowski

ANDRZEJ KACZOROWSKI

(zgłoszony przez użytkowników)

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW (1989 r.). Ukończył aplikacje sądowa (1991 r.) oraz aplikację radcowską (1993 r.). W latach 1991-1994 pełnił urząd sędziego Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Otwocku. Od 1994 r. radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W latach 1996-1998 doradzał Burmistrzowi Gminy Warszawa Wilanów oraz był radcą prawnym Gminy. Od roku 1998 wspólnik - komplemetariusz Kancelarii Prawniczej „A. Kaczorowski i Spółka” Spółka komandytowa w Warszawie, która oferuje i zapewnia kompleksową obsługę prawną, w tym specjalistyczne doradztwo oraz zastępstwo prawne przed sądami oraz organami administracji na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów. Arbiter Komisji Prawa Autorskiego od roku 2001 do chwili obecnej. Współautor projektu prawa telekomunikacyjnego. Specjalizacja: prawo cywilne, handlowe, autorskie, samorządowe; telekomunikacja, teleinformatyka, media. Doświadczenie negocjacyjne i orzecznicze.

 

BARTOSZ KLEBAN

BARTOSZ KLEBAN

(zgłoszony przez uprawnionych)

Doktor nauk prawnych. Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM Poznań. Zajmuje się problematyką prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Jest autorem i współautorem szeregu publikacji naukowych, m.in. w Systemie Prawa Prywatnego (2013, 2017) oraz w serii Zarys Prawa Własności Intelektualnej Wydawnictwa C.H. Beck (2010-2011, 2015). Prowadzi praktyczne szkolenia z zakresu prawa autorskiego i zbiorowego zarządzania, m.in. w ramach projektów UE. W roku 2013 był członkiem Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Prowadzi wykłady na Akademii Muzycznej w Poznaniu (prawo autorskie i prawa pokrewne), UAM Poznań oraz WSUS Poznań (ochrona własności intelektualnej). Na co dzień rozwiązuje praktyczne problemy związane z ochroną własności intelektualnej w kancelarii prawnej.

 

WOJCIECH KULIS

(zgłoszony przez uprawnionych)

 

KAROL LASKOWSKI

KAROL LASKOWSKI

(zgloszony przez użytkowników)

Adwokat, Counsel w międzynarodowej kancelarii Dentons. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu w Tilburgu (LLM). Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru prawa własności intelektualnej oraz mediów i telekomunikacji, w tym w szczególności w zagadnieniach z zakresu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Doradza największym nadawcom telewizyjnym, operatorom sieci satelitarnych i kablowych, wydawcom muzycznym, operatorom telekomunikacyjnym i producentom filmowym, w tym zagranicznym spółkom prowadzącym działalność w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Wyróżniany wielokrotnie w międzynarodowych rankingach kancelarii prawnych, takich jak Chambers Europe i Legal 500, w zakresie prawa technologii, mediów i telekomunikacji.

JOANNA LASSOTA

JOANNA LASSOTA

(zgłoszona przez użytkowników)

Adwokat. Od 2002 r. partner w Kancelarii Adwokackiej Lassota i Partnerzy. Kieruje jej biurem we Wrocławiu. Absolwentka WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego (1997). Pracę magisterską w zakresie praw autorskiego przygotowała jako stypendystka japońskiej fundacji Rsyiochi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund w ramach programu LL.M. of Intellectual Property na Londyńskim Uniwersytecie Queen Mary and Westfield College. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa własności niematerialnej (D.E.A. de droit de creactions immaterielles) na Uniwersytecie Montepellier I we Francji (1998/1999). Dotychczasowe doświadczenie zawodowe w zakresie prawa własności intelektualnej to przede wszystkim obsługa prawna i reprezentacja takich podmiotów jak organizacje zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi, stowarzyszenia twórców i artystów wykonawców, stowarzyszenia korzystających, instytucje kultury, wydawnictwa, podmioty z branży audiowizualnej w tym prowadzące kina, producenci filmowi i telewizyjni, podmioty finansujące produkcje filmowe, nadawców a także podmioty rynku reklamowego i IT oraz indywidualni twórcy i artyści wykonawcy. Prowadzi od ponad 10 lat szkolenia dla branży wydawniczej, filmowej, reklamowej i instytucji kultury.

MARIUSZ ŁĄTKOWSKI

(zgłoszony przez uprawnionych)

 

Andrzej Matlak

ANDRZEJ MATLAK

(zgłoszony przez użytkowników)

Profesor nauk prawnych, kierownik Zakładu Prawa Autorskiego w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa mediów. Redaktor naczelny serii wydawniczej: Prace z Prawa Własności Intelektualnej ukazującej się w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa mediów oraz prawa cywilnego.

TOMASZ NAGANOWSKI

(zgłoszony przez uprawnionych)

EWA NOWIŃSKA

(zgłoszona przez użytkowników)

 

Andrzej Podszywałow

ANDRZEJ PODSZYWAŁOW 

(zgłoszony przez uprawnionych)

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (1980r.) oraz Master of Business Administration w International Business School im. L. Koźmińskiego (1991r.). Biegły Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie: „wyceny wartości niematerialnych (znaki towarowe, patenty, know-how), wyceny instrumentów kapitałowych i finansowych (akcje, udziały, opcje), analizy ryzyka w zarządzaniu” (od 1999, IV kadencja). W latach 2010 - 2015 członek Specjalistycznego Zespołu ds. oceny wniosków w programach: Kreator innowacyjności i Patent Plus w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Od 2011 roku pełni funkcję arbitra Komisji Prawa Autorskiego. Współzałożyciel i członek Rady Programowej Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych (od 2012). Autor wielu raportów z wyceny oraz opinii prywatnych i biegłego sądowego w sprawach gospodarczych i karnych w obszarze odszkodowań i wynagrodzeń należnych z tytułu naruszenia prawa autorskiego. Autor publikacji książkowych i materiałów konferencyjnych w dziedzinie wyceny dóbr niematerialnych oraz wykładowca studiów podyplomowych SGH (2007 – 2011) w tej dziedzinie. Wieloletni trener Fundacji Warszawskiego Instytutu Bankowości w obszarze analizy kredytowej i analizy ryzyka gospodarczego (2005 – 2010). Właściciel witryny wycenapraw.pl.

 

GRZEGORZ RYBICKI

(zgłoszony przez uprawnionych)

 

RAFAŁ SARBIŃSKI

(zgłoszony przez uprawnionych)

 

DOMINIK SKOCZEK

DOMINIK SKOCZEK

(zgłoszony przez uprawnionych)

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista prawa własności intelektualnej, prawa prasowego, mediów, filmu i reklamy. Prowadzi obecnie własną kancelarię prawną. Doradza m. in. Stowarzyszeniu Filmowców Polskich i Stowarzyszeniu Kreatywna Polska. Członek Rady Dyrektorów Society of Audiovisual Authors (SAA) z siedzibą w Brukseli (jako reprezentant SFP).
Były dyrektor Departamentu Prawnego oraz Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koordynował w trakcie Prezydencji Polski w Unii Europejskiej prace grup roboczych Rady UE w obszarze polityki audiowizualnej i prawa autorskiego. Reprezentował także Rząd Polski w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Wcześniej pracował dla Grupy ITI, Telewizji Polskiej S.A. i innych podmiotów z branży mediów elektronicznych i wydawniczych.

 

Dorota Sokołowska

DOROTA SOKOŁOWSKA 

( zgłoszona przez uprawnionych) 

Doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; radca prawny, ukończyła również aplikację notarialną; autorka kilkudziesięciu publikacji głównie z obszaru prawa autorskiego, w tym monografii: Utwory zbiorowe w prawie autorskim ze szczególnym uwzględnieniem encyklopedii i słowników, Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim, Opłaty reprograficzne. Artykuł 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

SYBILLA STANISŁAWSKA-KLOC

SYBILLA STANISŁAWSKA-KLOC

(zgłoszona przez użytkowników)

 

Marek Staszewski

MAREK STASZEWSKI - przewodniczący Komisji

(zgłoszony przez uprawnionych)

Prawnik, adwokat. Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW. Członek Komisji Prawa Autorskiego piątej kadencji, Zastępca Przewodniczącego Komisji Prawa Autorskiego. Uczestniczył w pracach komisji sejmowych w procesach legislacyjnych dotyczących prawa autorskiego i ustawy o radiofonii i telewizji. Bierze udział w pracach Międzyresortowego Zespołu do spraw Zwalczania Naruszeń Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Reprezentuje producentów muzycznych, filmowych i gier komputerowych.

 

ALBERT STAWISZYŃSKI

(zgłoszony przez użytkowników)

 

Krystyna Szczepanowska

KRYSTYNA SZCZEPANOWSKA - KOZŁOWSKA 

(zgłoszona przez uprawnionych)

Profesor prawa. Od 1990 roku pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie własności intelektualnej.  Na Wydziale Prawa UW kieruje Katedrą Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych w Instytucie Prawa Cywilnego. Jest autorką wielu publikacji naukowych. Niezależnie od pracy naukowej od 1993 roku wykonuje zawód radcy prawnego. Związana była z kancelariami Linklaters (2001 - 2008), Hogan Lovells (2008 -2010). Obecnie jest Partnerem w kancelarii DLA Piper. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej. Ma rozległe doświadczenie  w szczególności w prowadzeniu sporów sądowych.  Reprezentuje klientów w procesach przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym. Ponadto  jest arbitrem wpisanym na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Uczestniczyła również jako arbiter w postępowaniach arbitrażowych przed Sądem Arbitrażowym przy International Chamber of Commerce.

 

ROBERT TOMCZYK

(zgłoszony przez użytkowników)

 

Elżbieta Traple

ELŻBIETA TRAPLE 

(zgłoszona przez uprawnionych)

Adwokat. Pracownik naukowy w Katedrze Prawa Cywilnego UJ. Zajmuje się prawem cywilnym i prawem własności intelektualnej, jest autorką licznych publikacji z tego zakresu, m.in. Komentarza do Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (współautor) oraz Systemu prawa prywatnego – prawo autorskie (współautor), autorem monografii Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, redaktorem i współautorem opracowania zbiorowego Prawo reklamy i promocji. Do jej zainteresowań naukowych zalicza się także prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawo własności przemysłowej i prawo farmaceutyczne. W tej ostatniej dziedzinie jest współautorem pracy Prawo farmaceutyczne – zagadnienia regulacyjne i cywilnoprawne oraz Systemu prawa prywatnego – tomu poświęconego własności przemysłowej. W latach 1986–1987, 1990 i 1996 prowadziła badania w Instytucie Maxa Plancka w Monachium jako visiting professor, uczestniczy w pracach międzynarodowych grup naukowych poświęconych tworzeniu modelowych rozwiązań w zakresie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Współpracuje z międzynarodowymi organizacjami prawniczymi, jest członkiem Deutsches Anwaltsinstitut w Bochum. Od 10 lat jest prezesem Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. W okresie przygotowań do akcesji RP do Unii Europejskiej uczestniczyła w pracach nad harmonizacją prawa autorskiego i własności przemysłowej w grupie ekspertów powołanych przez KE. Jest uczestnikiem prac nad projektami ustaw oraz ekspertem przygotowującym opinie dla Sejmu i Senatu RP.

 

OSKAR TUŁODZIECKI - zastępca przewodniczącego Komisji

(zgłoszony przez użytkowników)

 

 

Krzysztof Wojciechowski

KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI

(zgłoszony przez użytkowników) 

Jest doktorem prawa oraz  radcą prawnym w Warszawie. Pełni funkcję doradcy Zarządu TVP oraz Przewodniczącego  Grupy Statutowej EBU. Jest  członkiem Komisji Prawnej i grupy ds. prawa autorskiego EBU, członkiem  Biura i Rady Międzyrządowej Międzynarodowego Programu Rozwoju Komunikacji (IPDC) UNESCO. Pracował jako nauczyciel akademicki, współpracował jako korespondent krajowy z Instytutem Europejskiego Prawa Mediów w Saarbrücken. występował także jako ekspert ad hoc Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uczestniczył w pracach nad ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz ustawą o radiofonii i telewizji.

 

JACEK WOJTAŚ

JACEK WOJTAŚ

(zgłoszony przez uprawnionych)

Prawnik, Magister Legum. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskiego Uniwersytetu VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą. Zajmuje się prawem prasowym i prawem własności intelektualnej, jest autorem licznych publikacji z tego zakresu, które ukazują się w Polsce i w Niemczech. Do jego zainteresowań naukowych zalicza się także prawo mediów. W tej dziedzinie uzyskał certyfikat z Medienrecht na EUV. W latach 1999–2005 był stypendystą Fundacji Hansa Böcklera, a następnie stypendystą Instytutu Maxa Plancka ds. Prawa Autorskiego, Prawa Konkurencji i Prawa Podatkowego w Monachium. Jest członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Prezesem Fundacji „Filmowiec”, wykładowcą Studium Realizacji Telewizyjnej w Poznaniu oraz członkiem Young Polish International Network. Od siedmiu lat współpracuje z Izbą Wydawców Prasy oraz SW REPROPOL, przygotowując opinie i odpowiadając za kontakty międzynarodowe.