Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Archiwum

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

01-01-2013

Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 152, poz. 1016), która weszła w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli w dniu 21 października 2010 r., wprowadziła w art. 104 ust. 31 obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania. Na podstawie art. 104 ust 35 minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określa, w drodze rozporządzenia szczegółowy zakres przedmiotowego sprawozdania uwzględniając informacje na temat struktury organizacyjnej organizacji zbiorowego zarządzania, jej organów wewnętrznych i majątku oraz działalności w zakresie zbiorowego zarządzania i ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, a także konieczność dokonania oceny prawidłowości realizacji przez organizację jej celów statutowych.

W związku z przygotowaniem projektu przedmiotowego rozporządzenia zwracamy się z uprzejmą prośbą o Państwa opinie na temat jego zakresu. Będą one stanowić niezwykle cenny wkład w prace nad realizacją założenia ustawodawcy jakim jest zwiększenie przejrzystości działania organizacji zbiorowego zarządzania oraz usprawnienie nadzoru sprawowanego nad nimi przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie odpowiedzi w terminie do dnia 19 listopada 2010 r. na numer faksu 22 827 34 58 oraz drogą elektroniczną na adres mdydo@mkidn(dot)gov(dot)pl.

MATERIAŁY DO POBRANIA 

Treść projektu

Treść projektu (wersja angielska)

Wyniki konsultacji:

PIKE

POLSAT

SAiWP Polska Książka

POLSKIE RADIO

REPROPOL

SARP

SAWP

SFP

STOART

ZAIKS

ZASP

ZPAV

Związek Telewizji Kablowych w Polsce

 Wstecz