Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Dyrektywa o zbiorowym zarządzie

 • Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę w sprawie zbiorowego zarządzania

  21-02-2014

  W dniu 20 lutego 2014 r. na posiedzeniu Rady ds. Konkurencyjności, przyjęta została dyrektywa w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym. Wcześniej, 4 lutego 2014 r., dyrektywa została przyjęta przez Parlament Europejski.

 • Rozpoczyna się kolejny etap prac nad dyrektywą o zbiorowym zarządzie

  16-09-2013

  W drugiej połowie września rozpocznie się kolejny etap prac legislacyjnych nad dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystywania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym. Celem tych prac jest osiągnięcie porozumienia w sprawie tekstu dyrektywy pomiędzy trzema instytucjami: Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz Radą Unii Europejskiej. Rozmowy w tej sprawie będą prowadzone w ramach tzw. trilogu. 

 • Prezydencja irlandzka publikuje nowy tekst dyrektywy o zbiorowym zarządzie

  10-04-2013

  8 kwietnia prezydencja irlandzka opublikowała nowy projekt dyrektywy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi. Prace nad tym tekstem będą kontynuowane na forum Grupy Roboczej ds. Prawa Autorskiego w Radzie Unii Europejskiej.

 • Sejm: projekt dyrektywy o zbiorowym zarządzie niezgodny z zasadą pomocniczości

  20-11-2012

  12 października br. Sejm przyjął uchwałę w sprawie uznania projektu dyrektywy  o zbiorowym  zarządzaniu  prawami autorskimi i prawami pokrewnymi za niezgodny z zasadą pomocniczości, o której mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej. Według wskazanej wyżej zasady Unia, w dziedzinach które nie należą do jej wyłącznej kompetencji, podejmuje działania tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie. 

 • Projekt dyrektywy o zbiorowym zarządzie został opublikowany w języku polskim

  27-09-2012

  Komisja Europejska opublikowała przetłumaczony na język polski projekt dyrektywy w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we wrześniu przekaże tekst dyrektywy do szerokich konsultacji społecznych. 

 • Projekt dyrektywy o zbiorowym zarządzie został opublikowany

  25-09-2012

  Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi.

Strony:   1-6 z 6