Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Dyrektywa o zbiorowym zarządzie

Sejm: projekt dyrektywy o zbiorowym zarządzie niezgodny z zasadą pomocniczości

20-11-2012


12 października br. Sejm przyjął uchwałę w sprawie uznania projektu dyrektywy  o zbiorowym  zarządzaniu  prawami autorskimi i prawami pokrewnymi za niezgodny z zasadą pomocniczości, o której mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej. Według wskazanej wyżej zasady Unia, w dziedzinach które nie należą do jej wyłącznej kompetencji, podejmuje działania tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie. Tymczasem zdaniem autorów uchwały państwa członkowskie są w stanie samodzielnie regulować albo nadzorować wewnętrzne cywilnoprawne stosunki łączące organizacje zbiorowego zarządzania z twórcami lub wewnętrzny ustrój tych organizacji.

Według autorów uchwały projekt dyrektywy może również prowadzić do obniżenia:
- poziomu ochrony wolności gospodarczej poprzez nałożenie nowych
obowiązków na organizacje zbiorowego zarządzania,
- poziomu ochrony autonomii prywatnej poprzez nałożenie licznych, choć nie w
pełni precyzyjnie określonych obowiązków kontraktowania oraz ustanowienie
praw kształtujących jednostronnie stosunki cywilnoprawne, a przede
wszystkim zobowiązanie państw członkowskich do określenia ustroju
organizacji zbiorowego zarządzania w sposób  właściwy prawu spółek
kapitałowych (art. 7 projektu dyrektywy), co podważa podstawę działania tych
organizacji na zasadach prawa o stowarzyszeniach,
- poziomu ochrony praw autorskich poprzez zezwolenie na delegowanie
kompetencji organizacji zbiorowego zarządzania na inne podmioty w
nieograniczonym zakresie (art. 27 projektu dyrektywy). 

Co więcej,  zgodnie z uzasadnieniem do uchwały projektodawca dyrektywy w odniesieniu do udzielania licencji wieloterytorialnych na wykorzystywanie utworów muzycznych w internecie nie wykazał, dlaczego działania Unii Europejskiej w tym zakresie miałyby być skuteczniejsze. Nie wyjaśniono również, dlaczego Komisja Europejska nie podejmuje działań mniej dolegliwych, zmierzających do koordynacji współpracy państw członkowskich w odniesieniu do udzielania licencji.

Na przełomie września i października Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowało projekt dyrektywy do szerokich konsultacji społecznych. Wyniki tych konsultacji zostaną niebawem opublikowane.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Treść uchwały

Treść projektu dyrektywy

 Wstecz