Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Warsztaty pt. Reforma prawa własności intelektualnej

Trwa cykl warsztatów poświęconych reformie prawa własności intelektualnej

25-09-2012

15 maja po raz drugi spotkali się członkowie podgrupy  zajmującej się ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych w ramach warsztatów „Reforma prawa własności intelektualnej”.  Podczas spotkania dyskutowano głównie na temat dozwolonego użytku prywatnego.
Uczestnicy warsztatów bezpośrednio odnieśli się do zaprezentowanych im zmian legislacyjnych, które zaproponowali prof. E. Traple, prof. R. Markiewicz i prof. J. Błeszyński. Zmiany, o których mowa, to jeden z efektów trwających prac Zespołu Profesorów. Zespół  powołał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jego głównym zadaniem jest analiza przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz sporządzenie raportu. Będzie on zawierać ocenę obecnej sytuacji i uzgodnione rekomendacje dotyczące zmiany prawa autorskiego oraz zdania odrębne profesorów. Nie tylko sugestie Zespołu Profesorów mogą wpływać na dyskusję, która toczy się podczas warsztatów. Wypracowane na warsztatach propozycje i opinie mogą bowiem wspomóc także prace profesorów.
Uczestnicy warsztatów podczas ostatniego spotkania zastanawiali się również nad pojęciem dozwolonego użytku prywatnego w świecie realnym i wirtualnym oraz w odniesieniu do różnych pól eksploatacji. Przy okazji wywiązała się dyskusja dotycząca rekompensat dla twórców z tytułu udostępniania ich utworów w sieci oraz doprecyzowania ustawowego pojęcia „krąg osób pozostających w związku towarzyskim”. Zgodnie bowiem z obowiązującą dziś ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych osoby należące do takiego kręgu mogą bez zgody twórcy nieodpłatnie korzystać z tych samych egzemplarzy danego utworu w zakresie własnego użytku osobistego.
Według planu mają odbyć się jeszcze dwa spotkania podgrupy zajmującej się ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W trakcie kolejnych posiedzeń pod dyskusje zostaną poddane takie tematy, jak dozwolony użytek publiczny, ustawowe terminy egzemplarza i kopii oraz sankcje cywilne i karne związane z naruszeniami prawa autorskiego.
Spotkania organizowane są w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warsztaty odbywają się według pomysłu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Współprowadzone są przez  Macieja Dydo, naczelnika w Departamencie Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz mec. Helenę Rymar z Centrum Cyfrowego Projekt Polska. W skład podgrupy wchodzą eksperci społeczni oraz przedstawiciele administracji państwowej. Stronę społeczną reprezentują  wydawcy, producenci, przedstawiciele branży telekomunikacyjnej oraz informatycznej, organizacje zbiorowego zarządzania oraz  członkowie fundacji, głoszących postulaty liberalizacji obrotu utworami w Internecie. Celem warsztatów jest przegląd obowiązujących przepisów w zakresie ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne, a następnie wskazanie regulacji, które nie przystają ani do zmieniającej się rzeczywistości cyfrowej, ani do sytuacji społeczno ekonomicznej.  Ponadto  w czasie warsztatów powinny zostać uporządkowane postulaty i propozycje zmian legislacyjnych oraz zebrane do nich komentarze.

 

MATERIAŁY DO POBRANIA 

Dozwolony użytek prywatny ( prezentacja) 

Dokumenty źródłowe Wstecz