Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Wydarzenia

 • Termin na wypełnienie ankiety dot. systemu utworów osieroconych przedłużony

  19-05-2017

  Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej przedłużył termin na wypełnienie ankiety do dnia 6 czerwca br. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.

 • Zachęcamy do wypełnienia ankiety dot. funkcjonowania systemu utworów osieroconych

  09-05-2017

  Celem ankiety przygotowanej przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej jest zebranie informacji dotyczących korzystania z bazy utworów osieroconych oraz zidentyfikowanie jakie działania powinny być podjęte w celu zapewnienia maksymalnego wykorzystania możliwości systemu utworów osieroconych. Zachęcamy do wypełnienia ankiety wszystkie instytucje będące beneficjentami regulacji dotyczącej utworów osieroconych - zarówno te, zarejestrowane w bazie utworów osieroconych jak i te, które dotychczas nie skorzystały z tej możliwości - a także wszystkie inne zainteresowane podmioty.

 • Obywatele UE a własność intelektualna

  23-03-2017

  Obserwatorium ds. Naruszeń Własności Intelektualnej przy EUIPO opublikowało drugą edycję badania pt. Obywatele europejscy a własność intelektualna: postrzeganie, świadomość i zachowania. Aktualne dane porównano z wynikami z 2013 roku. Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu oraz streszczeniem podstawowych danych dostępnym w polskiej wersji językowej.

 • Prawo autorskie w UE - odpowiedzi na pytania konsumentów

  01-12-2016

  Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania dotyczące praw autorskich zadawane przez konsumentów z państw członkowskich UE. Zestawienie odpowiedzi z poszczególnych państw zostało przygotowane przez Obserwatorium ds. naruszeń praw własności intelektualnej działające przy EUIPO. Pytania nadesłali przedstawiciele organizacji chroniących interesy konsumentów. Odpowiedzi udzielili natomiast krajowi eksperci ds. praw autorskich z 28 państw członkowskich UE, w tym z Polski.

 • Raport dot. modeli biznesowych stosowanych do naruszeń prawa własności intelektualnej w sieci

  14-07-2016

  Obserwatorium ds. naruszeń praw własności intelektualnej przy EUIPO opublikowało raport poświęcony modelom biznesowym wykorzystywanym do naruszeń  w sieci. Raport dostarcza informacji na temat zasad działania, finansowania oraz osiągania korzyści z tego rodzaju działalności. Badanie zawiera również dane nt. rodzajów nielegalnie rozpowszechnianych treści.

   

 • Raport dotyczący strat europejskiego przemysłu muzycznego związanych z piractwem

  02-06-2016

  Obserwatorium ds. naruszeń praw własności intelektualnej przy EUIPO opublikowało raport poświęcony stratom europejskiego przemysłu muzycznego ponoszonym w wyniku piractwa.  Z raportu wynika, iż 170 mln euro (5,2% wartości sprzedaży) branża nagraniowa UE utraciła wskutek piractwa w 2014 roku, z czego 113 mln euro straty dotyczy piractwa w odniesieniu do muzyki w formacie cyfrowym. W odniesieniu do Polski kwotę tę określono na wysokości 2 639 tys. euro (tj. 5% sprzedaży). Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu.

 • Tegoroczny Światowy Dzień Własności Intelektualnej poświęcono kreatywności w środowisku cyfrowym

  26-04-2016

  Święto ustanowione przez Światową Organizację Własności Intelektualnej w 2000 roku obchodzone jest corocznie w dniu 26 kwietnia. Jego celem jest popularyzacja zagadnień związanych z własnością intelektualną i jej wpływem na rozwój sektora kreatywnego. W tym roku głównym tematem obchodów jest kultura w środowisku cyfrowym. Dyrektor Generalny WIPO, w  komunikacie wydanym z okazji dnia własności intelektualnej, wskazał, że w rzeczywistości cyfrowej pojęcia utworu, jego komunikacji i sposobu percepcji zostały zdefiniowane na nowo. Podkreślił, że internet otworzył ogromne możliwości zarówno przed twórcami jak i przed odbiorcami utworów. Zaznaczył również, że dzień ten powinien skłonić do refleksji nad sposobem osiągnięcia równowagi, która umożliwiłaby właściwe docenienie roli twórców i wynalazców w rozwoju technologii cyfrowej. Zachęcił do wspólnego poszukiwania rozwiązań, które umożliwią właściwe wynagrodzenie twórczej pracy artystów i wynalazców, zapewniając równocześnie jak najszerszy dostęp do kultury.

 • Młodzi a własność intelektualna – publikacja nowego badania

  08-04-2016

  Obserwatorium ds. Naruszeń Praw Własności Intelektualnej przy EUIPO opublikowało w dniu 6 kwietnia br. raport pt. Młodzi a własność intelektualna. Celem tego badania jest jak najlepsze zrozumienie zachowań  młodych ludzi w wieku 15 – 24 lat w odniesieniu do własności intelektualnej w internecie. Badanie zmierza do zidentyfikowania podstawowych czynników, które wpływają na korzystanie z legalnych i nielegalnych źródeł. Raport ma pomóc w stworzeniu skutecznej strategii edukacyjnej i komunikacyjnej skierowanej do młodych ludzi, by przekonać ich o wartości własności intelektualnej.

 • Prezentacje prelegentów konferencji poświęconej rozszerzonemu zbiorowemu licencjonowaniu

  05-04-2016

  Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami prelegentów konferencji Extended Collective Licensing, która odbyła się w dniach 16 i 17 marca. Prezentacje zawierają szczegółowe informacje nt. istniejących w państwach skandynawskich modeli rozszerzonego zbiorowego licencjonowania. Umożliwiają również pozyskanie informacji na temat nowych inicjatyw wprowadzanych w innych państwach europejskich oraz  zagadnienia rozszerzonego zbiorowego licencjonowania w kontekście transgranicznego dostępu do utworów.  W najbliższych dniach na stronie www.prawoautorskie.gov.pl ukaże się również podsumowanie przebiegu konferencji. 

 • Zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym reklamy internetowej

  24-02-2016

  Raport dotyczący reklamy internetowej znajdującej się na stronach, co do których istnieje podejrzenie, że naruszają one prawa własności intelektualnej, został sporządzony na zlecenie Obserwatorium UE Do Spraw Naruszeń Praw Własności Intelektualnej.

  Przedmiotowa analiza pokazuje wpływ reklamy na funkcjonowanie stron internetowych zawierających nielegalne treści. Bada również częstotliwość ich występowania oraz sposób profilowania swoich usług przez reklamodawców online.