Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Warsztaty pt. Reforma prawa własności intelektualnej

Raport Otwarcia został przekazany do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

25-09-2012

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 15 czerwca przekazało do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Raport Otwarcia”. Chodzi o dokument, który jest efektem pracy podgrupy zajmującej się ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych w ramach warsztatów „Reforma prawa własności intelektualnej”. Raport zawiera uporządkowane postulaty i propozycje zmian legislacyjnych oraz zebrane do nich komentarze.
O tym, by tak zatytułować dokument,  zadecydowali sami uczestnicy warsztatów na posiedzeniu, które odbyło się również 15 czerwca. Uznali oni bowiem że dorobek warsztatu to dopiero punkt wyjścia do wypracowania  konkretnych zmian ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Końcowy raport może natomiast powstać dopiero w oparciu o konkretne dane, w tym wnioskowany przez warsztat państwowy raport dotyczący przemian gospodarczych związanych z pojawieniem się Internetu i zmianami modeli biznesowych przemysłów kreatywnych.  Uczestnicy warsztatów uznali, że opracowanego przez nich raportu nie można uznać za końcowy również ze względu na nieznaną przyszłość prac m. in. nad ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawą o zasobach publicznych.
Do przekazanego MAiC Raportu Otwarcia  dołączone zostały stanowiska powołanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zespołu Profesorów, w skład którego wchodzą  prof. E. Traple, prof. J. Błeszyński, prof. R. Markiewicz oraz prof. Z. Ćwiąkalski. Profesorowie również zajmują się analizą obowiązujących przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zamierzają przygotować raport o obecnej sytuacji oraz rekomendacje dotyczące  nowelizacji prawa autorskiego. Propozycje zmian legislacyjnych przygotowane przez Profesorów zostały dołączone do Raportu Otwarcia, ponieważ niektóre sugestie tego zespołu znalazły poparcie uczestników warsztatów.
Prace podgrupy zajmującej się ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych na ostatnich warsztatach podsumował Sekretarz Stanu w MKiDN  ­- Pan Piotr Żuchowski, który w swej wypowiedzi odniósł się także do treści Raportu Otwarcia oraz do przyszłej nowelizacji  przepisów.
- Zanim zaczniemy zmieniać ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powinniśmy zastanowić się nad tym, na jakich fundamentach zbudowane jest dzisiejsze prawo autorskie i dlaczego akurat te uznano za zasadnicze - stwierdził podczas ostatnich warsztatów Sekretarz Stanu Piotr Żuchowski.
Wyjaśnił, że prawo autorskie zostało tak skonstruowane, by autor już na etapie tworzenia dzieła miał poczucie bezpieczeństwa. Jak zauważył min. Żuchowski, jedną z najważniejszych funkcji tych przepisów jest również określenie relacji między twórcą a użytkownikiem przy jednoczesnym uwzględnieniu materialnej wartości utworu.
- Ten spór powinien zostać tak rozwiązany, by istota prawa autorskiego nie została wypaczona – podsumował min. Żuchowski.
W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się pięć spotkań członków podgrupy zajmującej się ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  W jej skład weszli  eksperci społeczni oraz przedstawiciele administracji państwowej. Stronę społeczną reprezentowali  wydawcy, producenci, przedstawiciele branży telekomunikacyjnej oraz informatycznej, organizacje zbiorowego zarządzania oraz  członkowie fundacji, głoszących postulaty liberalizacji obrotu utworami w Internecie. Warsztaty współprowadzone były przez Macieja Dydo, naczelnika w Departamencie Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz mec. Helenę Rymar z Centrum Cyfrowego Projekt Polska.
W trakcie posiedzeń dyskutowano na takie tematy, jak  domena publiczna, dozwolony użytek prywatny i publiczny, ustawowe terminy egzemplarza i kopii oraz sankcje cywilne i karne związane z naruszeniami prawa autorskiego. Prezentacja projektu raportu odbyła się na ostatnim piątym spotkaniu, które zostało zorganizowane  tuż przed przekazaniem dokumentu do MAiC. Uczestnicy podgrupy zajmującej się ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych mieli zatem możliwość wprowadzenia do raportu ostatnich zmian.
Warsztaty pt. „Reforma praw własności intelektualnej” odbywały  się według pomysłu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i były częścią  przygotowanego przez ten resort cyklu. Równolegle prowadzone były cztery inne warsztaty - warsztat poświęcony integracji cyfrowej, budowie modeli biznesowych,  komunikacji i konsultacjom oraz ochronie danych osobowych i prywatności w sieci. Jednocześnie spotykała się także podgrupa zajmująca się prawem własności intelektualnej w zakresie prawa patentowego.
Raport Otwarcia ostatecznie ma  stanowić wkład do bardziej obszernego dokumentu, który będzie zawierać propozycje zmian uczestników wszystkich, wyżej wymienionych  warsztatów. Materiał, który dostarczyli członkowie podgrupy zajmującej się ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  ma także stanowić wkład do Karty Wolności w Internecie. Karta ma zostać opracowana  po to, by uporządkować zasady postępowania w cyfrowym świecie.
 

MATERIAŁY DO POBRANIA 

Raport Otwarcia 

Dokumenty źródłowe Wstecz