Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Forum Prawa Autorskiego

Forum Prawa Autorskiego odbędzie się 27 marca

28-02-2013

  

 

 

Pierwsze Forum Prawa Autorskiego odbędzie się 27 marca br. w Kinie Iluzjon.  Uroczystą część, która rozpocznie się o godzinie 10, otworzy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Weźmie w niej udział także Sekretarz Stanu w MKiDN Piotr Żuchowski.

Dyskusja rozpocznie się o godzinie  11. Na pierwszym spotkaniu uczestnicy Forum podejmą temat dotyczący wprowadzenia do polskiego prawa zasad korzystania z utworów osieroconych i zapewnienia szerszego dostępu do dzieł, których nakład został wyczerpany (dzieła out-of-commerce). Wszystkie zainteresowane osoby będą mogły śledzić przebieg spotkania na stronie internetowej www.prawoautorskie.gov.pl.

W spotkaniach Forum Prawa Autorskiego będą brać udział przedstawiciele środowisk twórczych, organizacji zbiorowego zarządzania, izb gospodarczych, instytucji kultury oraz użytkowników i organizacji pozarządowych, których działanie związane jest z prawem autorskim ( lista podmiotów, które zostaną zaproszone, znajduje się poniżej). Dodatkowo MKiDN przygotowało 10 miejsc dla przedstawicieli organizacji szczególnie zainteresowanych tematem danego spotkania.  Rejestracja dla tych gości będzie otwierana przed każdym posiedzeniem Forum Prawa Autorskiego, a zdobyte w ten sposób zaproszenie będzie obowiązywało tylko na jednym spotkaniu. Zainteresowani pierwszym posiedzeniem mogą przesyłać maile ze zgłoszeniem od dzisiaj, czyli od  28 lutego, do 18 marca 2013 r.  na adres dwim(at)mkidn(dot)gov(dot)pl.

W mailu prosimy zawrzeć:

- nazwę organizacji;

- wskazanie jaki związek dana organizacja ma z prawem autorskim;

- wskazanie jaki  wkład do dyskusji na temat, któremu zostanie poświęcone spotkanie, wniesie dana organizacja;

- imię i nazwisko osoby, która będzie reprezentować organizację na spotkaniu;

- dane kontaktowe.


Dziennikarze, chcący wziąć udział w wydarzeniu, będą mogli akredytować się przez stronę  www.prawoautorskie.gov.pl . Formularz zostanie opublikowany wkrótce.

Forum będzie stałą platformą dyskusji o zagadnieniach związanych z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym kierunkach koniecznych zmian, które wynikają z potrzeby implementacji prawa unijnego oraz roboczych propozycjach wymagających pogłębionych konsultacji i wymiany stanowisk. Jednocześnie będzie miejscem, w którym podejmowane będą tematy związane z dialogiem zainicjowanym przez Komisję Europejską poprzez wydanie Komunikatu w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym (COM (2012) 789), który rozpoczyna europejską dyskusję o dostosowaniu prawa autorskiego do rzeczywistości cyfrowej.

Na następnych spotkaniach zostaną podjęte tematy dotyczące:

- alternatywnych  źródeł finansowania Funduszu Promocji Twórczości w miejsce opłat za korzystanie  z  dzieł znajdujących się w domenie publicznej,

- sposobu pełnej implementacji dyrektywy 2006/115/WE w sprawie prawa najmu i użyczenia (public lending right) do polskiego porządku prawnego,

- zakresu odpowiedzialności karnej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- mechanizmów skutecznego obrotu licencjami, w tym ułatwień nabywania praw przez użytkowników praw autorskich i pokrewnych oraz umożliwiania uprawnionym szybszego uzyskiwania przychodów z prowadzonej działalności w celu łatwiejszego tworzenie legalnej oferty dostępnych dóbr kultury.

MATERiAŁY DO POBRANIA:

Lista podmiotów

Lista podmiotów  (PDF)Wstecz