Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Najważniejsze

 • Wyznaczenie jednej organizacji dla praw pokrewnych na polu publiczne odtwarzanie

  13-02-2019

  W dniu 3 stycznia 2019 roku Minister wydał decyzję w przedmiocie wyznaczenia organizacji zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do wykonywania wspólnego poboru wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie. Na mocy decyzji do wykonywania wspólnego poboru wynaczone zostało stowarzyszenie Stoart.

 • Ustawa wdrażająca Dyrektywę Marrakesz została ogłoszona

  18-12-2018

  W dniu 13 grudnia 2018 roku ogłoszona została ustawa z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych. Nowelizacja wdraża do polskiego porządku prawnego Dyrektywę 2017/1564 dotyczącą dozwolonego użytku na rzecz  osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem. Ustawa wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2018 roku.

 • Wynagrodzenie za wypożyczenia biblioteczne (public lending right)

  02-08-2018

  Przypominamy o upływającym w dniu 31 sierpnia terminie na złożenie oświadczenia o woli otrzymania wynagrodzenia z tytułu wypożyczeń bibliotecznych za 2017 rok. Równocześnie informujemy, iż oświadczenie zawierające aktulane dane, złożone w poprzednich latach wywołuje skutki również w kolejnych latach, aż do momentu jego cofnięcia. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zawartymi na stronie prowadzonej przez Copyright Polska.

 • Ustawa o zbiorowym zarządzaniu wchodzi w życie

  18-07-2018 W dniu 19 lipca wchodzi w życie ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi kompleksowo regulująca działalność organizacji zbiorowego zarządzania w Polsce.
 • Sejm uchwalił ustawę o zbiorowym zarządzaniu

  18-06-2018 W dniu 15 czerwca 2018 roku Sejm przyjął część poprawek Senatu do projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Tym samym zakończył się parlamentarny etap procesu legislacyjnego. Ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydenta RP.
 • Senat przyjął z poprawkami ustawę o zbiorowym zarządzaniu

  08-06-2018

  W dniu wczorajszym Senat uchwalić ustawę o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi z poprawkami. Zapraszamy do zapoznania się z przebiegiem procesu legislacyjnego.

 • Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

  01-02-2018

  30 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Projektowana ustawa będzie wdrażać do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2014/26/UE w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym.

 • KE publikuje dokumenty dotyczące zwalczania naruszeń własności intelektualnej

  01-12-2017

  Komisja przedstawiła działania mające na celu nasilenie walki z podrobionymi towarami i piractwem, zapewnienie jednakowo wysokiego poziomu ochrony prawnej i przewidywalnych ram prawnych w całej UE oraz zachęcenie rynku do zwalczania naruszeń własności intelektualnej. Pośród zaprezentowanych dokumentów znalazł się m.in. komunikat poświęcony wykładni dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (IPRED).

 • Weszły w życie regulacje unijne mające na celu ułatwienie transgranicznej wymiany kopii książek w formatach dostępnych dla osób niewidomych

  10-10-2017

  W dniu dzisiejszym weszły w życie regulacje unijne stanowiące realizację zobowiązań wynikających z Traktatu z Marrakeszu. Mają one na celu ułatwienie dostępu do książek w odpowiednich formatach osobom niewidomym, m.in. poprzez ułatwienie transgranicznej wymiany kopii tych utworów, zarówno na rynku wewnętrznym jak i pomiędzy Unią a państwami trzecimi. Mimo szerokiego ukształtowania dozwolonego użytku na rzecz osób niepełnosprawnych w polskim prawie autorskim, polska ustawa będzie wymagała dostosowania do nowych przepisów, m.in. w zakresie zasad wymiany kopii z uprawnionymi podmiotami z innych państw UE. Polska ma czas na wdrożenie przepisów wymagających implementacji do dnia 11 października 2018 roku.

 • W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenie ws. transgranicznego przenoszenia (portability) usług online w zakresie treści

  30-06-2017

  30 czerwca 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści.

  Celem rozporządzenia jest zapewnienie konsumentom możliwości korzystania z usług online w zakresie dostępu do treści (w tym muzycznych i audiowizualnych) także podczas czasowego pobytu w innym państwie członkowskim UE niż państwo stałego pobytu abonenta. Obecnie jest to często niemożliwe z uwagi na ograniczenia licencyjne.