Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Najważniejsze

 • Weszły w życie regulacje unijne mające na celu ułatwienie transgranicznej wymiany kopii książek w formatach dostępnych dla osób niewidomych

  10-10-2017

  W dniu dzisiejszym weszły w życie regulacje unijne stanowiące realizację zobowiązań wynikających z Traktatu z Marrakeszu. Mają one na celu ułatwienie dostępu do książek w odpowiednich formatach osobom niewidomym, m.in. poprzez ułatwienie transgranicznej wymiany kopii tych utworów, zarówno na rynku wewnętrznym jak i pomiędzy Unią a państwami trzecimi. Mimo szerokiego ukształtowania dozwolonego użytku na rzecz osób niepełnosprawnych w polskim prawie autorskim, polska ustawa będzie wymagała dostosowania do nowych przepisów, m.in. w zakresie zasad wymiany kopii z uprawnionymi podmiotami z innych państw UE. Polska ma czas na wdrożenie przepisów wymagających implementacji do dnia 11 października 2018 roku.

 • W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenie ws. transgranicznego przenoszenia (portability) usług online w zakresie treści

  30-06-2017

  30 czerwca 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści.

  Celem rozporządzenia jest zapewnienie konsumentom możliwości korzystania z usług online w zakresie dostępu do treści (w tym muzycznych i audiowizualnych) także podczas czasowego pobytu w innym państwie członkowskim UE niż państwo stałego pobytu abonenta. Obecnie jest to często niemożliwe z uwagi na ograniczenia licencyjne.

 • Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu skierowany do konsultacji społecznych

  18-04-2017

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Projektowana ustawa będzie wdrażać do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2014/26/UE. Celem projektowanej ustawy jest kompleksowe uregulowanie działalności organizacji zbiorowego zarządzania w Polsce. Zastąpi ona dotychczasowe przepisy w tym zakresie, tj. rozdziały 12 i 12(1) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 • Weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie autorskim

  09-09-2016

  W dniu dzisiejszym weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umożliwiająca nadawcom samodzielne wykonywanie praw, z których organizacja radiowa lub telewizyjna korzysta w odniesieniu do jej własnych transmisji, niezależnie od tego, czy dane prawa należą do tej organizacji, czy też zostały na nią przeniesione przez innego uprawnionego.

   

 • SAiW Copyright Polska uruchomiło platformę ułatwiającą przygotowanie oświadczeń dot. public lending right

  25-07-2016

  SAiW Copyright Polska uruchomiło system ułatwiający uprawnionym przygotowanie oświadczeń o woli otrzymania wynagrodzenia z tytułu wypożyczeń bibliotecznych. Zachęcamy twórców i ich spadkobierców oraz wydawców do odwiedzenia uruchomionej przez Stowarzyszenie platformy. Przypominamy również, że by oświadczenie wywołało skutek w bieżącym roku, musi zostać złożone w terminie do dnia 31 sierpnia.

 • Minister wyznaczył stowarzyszenie Copyright Polska do dokonywania podziału i wypłaty wynagrodzeń z tytułu public lending right

  10-06-2016

  Minister Kultury i Dzeidzctwa Narodowego wyznaczył Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA do dokonywania w latach 2016-2020 podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych słowem.

 • Minister wyznaczył jedną ozz do wspólnego poboru wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie

  07-06-2016

  W dniu 2 czerwca 2016 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydał na podstawie art. 1071 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666) decyzję administracyjną w sprawie o nr DWIM-WA.MZ-0261/22/14, na mocy której wyznaczył Związek Artystów Wykonawców STOART z siedzibą w Warszawie do wykonywania wspólnego poboru wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie. Powyższa decyzja administracyjna nie jest ostateczna.

 • Odwołanie od wyniku konkursu na organizację zbiorowego zarządzania (wynagrodzenie dla artystów wykonawców)

  23-05-2016

  Na podstawie art. 953 ust. 6 i 7 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666), złożono do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołanie od wyniku konkursu na organizację zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań uprawnioną do pobierania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom od producenta fonogramu.

  Wyznaczenie przez Ministra właściwej organizacji w zakresie wypłaty wynagrodzenia dla artystów wykonawców, będzie możliwe dopiero po rozpatrzeniu odwołania.

 • Ogłoszenie wyników konkursów Ministra

  09-05-2016

  W dniu 9 maja 2016 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej wyniki konkursów na organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi uprawnioną do podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych słowem oraz organizację zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań uprawnioną do pobierania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom od producenta fonogramu.

   

 • Minister ogłosił listy uczestników konkursów

  08-04-2016

  W dniu 7 kwietnia br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił listy uczestników konkursów na organizację zbiorowego zarządzania uprawnioną do podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz na organizację zbiorowego zarządzania uprawnioną do pobierania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom od producenta fonogramu. Zapraszamy do zapoznania się z listami uczestników konkursów.