Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Najważniejsze

 • Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu skierowany do konsultacji społecznych

  18-04-2017

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Projektowana ustawa będzie wdrażać do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2014/26/UE. Celem projektowanej ustawy jest kompleksowe uregulowanie działalności organizacji zbiorowego zarządzania w Polsce. Zastąpi ona dotychczasowe przepisy w tym zakresie, tj. rozdziały 12 i 12(1) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 • Weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie autorskim

  09-09-2016

  W dniu dzisiejszym weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umożliwiająca nadawcom samodzielne wykonywanie praw, z których organizacja radiowa lub telewizyjna korzysta w odniesieniu do jej własnych transmisji, niezależnie od tego, czy dane prawa należą do tej organizacji, czy też zostały na nią przeniesione przez innego uprawnionego.

   

 • SAiW Copyright Polska uruchomiło platformę ułatwiającą przygotowanie oświadczeń dot. public lending right

  25-07-2016

  SAiW Copyright Polska uruchomiło system ułatwiający uprawnionym przygotowanie oświadczeń o woli otrzymania wynagrodzenia z tytułu wypożyczeń bibliotecznych. Zachęcamy twórców i ich spadkobierców oraz wydawców do odwiedzenia uruchomionej przez Stowarzyszenie platformy. Przypominamy również, że by oświadczenie wywołało skutek w bieżącym roku, musi zostać złożone w terminie do dnia 31 sierpnia.

 • Minister wyznaczył stowarzyszenie Copyright Polska do dokonywania podziału i wypłaty wynagrodzeń z tytułu public lending right

  10-06-2016

  Minister Kultury i Dzeidzctwa Narodowego wyznaczył Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA do dokonywania w latach 2016-2020 podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych słowem.

 • Minister wyznaczył jedną ozz do wspólnego poboru wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie

  07-06-2016

  W dniu 2 czerwca 2016 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydał na podstawie art. 1071 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666) decyzję administracyjną w sprawie o nr DWIM-WA.MZ-0261/22/14, na mocy której wyznaczył Związek Artystów Wykonawców STOART z siedzibą w Warszawie do wykonywania wspólnego poboru wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie. Powyższa decyzja administracyjna nie jest ostateczna.

 • Odwołanie od wyniku konkursu na organizację zbiorowego zarządzania (wynagrodzenie dla artystów wykonawców)

  23-05-2016

  Na podstawie art. 953 ust. 6 i 7 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666), złożono do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołanie od wyniku konkursu na organizację zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań uprawnioną do pobierania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom od producenta fonogramu.

  Wyznaczenie przez Ministra właściwej organizacji w zakresie wypłaty wynagrodzenia dla artystów wykonawców, będzie możliwe dopiero po rozpatrzeniu odwołania.

 • Ogłoszenie wyników konkursów Ministra

  09-05-2016

  W dniu 9 maja 2016 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej wyniki konkursów na organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi uprawnioną do podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych słowem oraz organizację zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań uprawnioną do pobierania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom od producenta fonogramu.

   

 • Minister ogłosił listy uczestników konkursów

  08-04-2016

  W dniu 7 kwietnia br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił listy uczestników konkursów na organizację zbiorowego zarządzania uprawnioną do podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz na organizację zbiorowego zarządzania uprawnioną do pobierania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom od producenta fonogramu. Zapraszamy do zapoznania się z listami uczestników konkursów.

 • Ogłoszenie konkursów Ministra na organizacje zbiorowego zarządzania

  25-02-2016

  W dniu 24 lutego br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie delegacji zawartej w ustawie, ogłosił konkurs:

  - na organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi uprawnioną do podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych słowem oraz;

  - na organizację zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań uprawnioną do pobierania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom od producenta fonogramu.

 • Ogłoszenie decyzji Ministra dotyczących zezwoleń trzech organizacji zbiorowego zarządzania

  15-01-2016

  W dniu 13 stycznia 2016 roku w Monitorze Polskim ogłoszone zostały decyzje Ministra Kultury i Dizedzictwa Narodowego dotyczące zezwoleń trzech organizacji zbiorowego zarządzania. Wskutek wydania powyższych decyzji  zezwolenia straciły Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP oraz Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO. Zmianie uległo natomiast zezwolenie Związku Polskich Artystów Plastyków.