Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Najważniejsze

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenie ws. transgranicznego przenoszenia (portability) usług online w zakresie treści

30-06-2017

30 czerwca 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści.

Celem rozporządzenia jest zapewnienie konsumentom możliwości korzystania z usług online w zakresie dostępu do treści (w tym muzycznych i audiowizualnych) także podczas czasowego pobytu w innym państwie członkowskim UE niż państwo stałego pobytu abonenta. Obecnie jest to często niemożliwe z uwagi na ograniczenia licencyjne.

Dla ułatwienia świadczenia usług zgodnie z rozporządzeniem wprowadza ono tzw. fikcję prawną, zgodnie z którą korzystanie podczas tymczasowego pobytu w innym państwie członkowskim będzie uznawane za korzystanie w państwie zamieszkania abonenta. Umożliwi to świadczenie usługi przenośnej bez konieczności uzyskiwania licencji na terytorium całej UE, co byłoby trudne szczególnie dla małych i średnich podmiotów, działających wyłącznie na skalę krajową lub lokalną.

Równocześnie usługodawca zostanie zobowiązany do weryfikacji miejsca zamieszkania abonenta. Będzie to jednak dokonywane w sposób uproszczony, w oparciu o listę kryteriów wymienionych w rozporządzeniu. Jeżeli usługodawca nie uzyska od abonenta wymaganych informacji, wówczas zostanie zwolniony z obowiązku świadczenia usługi przenośnej zgodnie z rozporządzeniem.

Usługodawca może też, w porozumieniu z właścicielami praw autorskich i pokrewnych, umożliwić dostęp do swojej usługi z terytoriów innych krajów UE bez weryfikacji miejsca stałego pobytu abonenta. Jest to szczególnie istotne w przypadku usług, które zapewniają taką możliwość już obecnie.

Rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego publikacji, przewiduje jednak dla usługodawców 9-miesięczny okres dostosowawczy. Będzie więc stosowane od 20 marca 2018 r.*

Jako akt bezpośrednio obowiązujący rozporządzenie nie wymaga implementacji do prawa polskiego.

 

Link do Dziennika Urzędowego: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.168.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2017:168:FULL

 

* AKTUALIZACJA: w związku z wprowadzeniem sprostowania do rozporządznia, będzie ono stosowane od 1 kwietnia 2018 r.

 

Link do sprotsotawnia: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32017R1128R(01)Wstecz