Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Ustawa o radiofonii i telewizji

Ustawa o opłatach koncesyjnych podpisana przez Prezydenta

23-11-2012

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. 5 listopada została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1209). Nowe regulacje dotyczą opłat koncesyjnych. 


Nowa ustawa związana jest z koniecznością wdrożenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2011 r. (sygn. akt P 9/09), w którym uchylono art. 40 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji. Wyrok wszedł w życie z dniem 14 sierpnia br.
Zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny przepis zawierał delegację do rozporządzenia dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do określenia wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. W wyroku nakazano ustawodawcy wyraźne wskazanie w treści przepisów ustawowych tych elementów, które decydują o wysokości opłaty oraz określenie szczegółowych i precyzyjnych wytycznych do wydania rozporządzenia przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.


Z tych właśnie powodów nowelizacja wprowadzi maksymalne opłaty za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie poszczególnych rodzajów programów. Jednocześnie wprowadza delegację ustawową dla KRRiT do określenia szczegółowego sposobu wyliczania opłaty za udzielenie koncesji w rozporządzeniu (delegacja ta ma precyzyjnie określone wytyczne, w celu zapewnienia jej zgodności z Konstytucją RP). Nowa ustawa zakłada także możliwość rozłożenia opłaty koncesyjnej na raty, a także waloryzację tych opłat w oparciu o wskaźnik inflacji.


Ponadto nowelizacja zmienia:
- art. 42 ustawy o radiofonii i telewizji, który najprawdopodobniej spotkałby się z takim zarzutem niekonstytucyjności jak wspomniany wyżej art. 40 ust. 2.  Zgodnie z nowymi przepisami opłata za wpis do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym oraz programów rozprowadzanych nie będzie już ustalana w drodze rozporządzenia. Opłata ta została ustalona w ustawie w wysokości 100 zł.

- art. 35a ust. 1 i 2. Zmiana ma charakter techniczny i ma na celu implementację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2006 r. (sygn. akt K 4/06), który dotychczas nie został w praktyce wykonany.

Ustawa wejdzie w życie 20 listopada 2012 r. Po wejściu w życie nowych regulacji konieczne będzie wydanie rozporządzeń przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, zwłaszcza w zakresie szczegółowego sposobu wyliczania opłaty za udzielenie koncesji. 


MATERIAŁY DO POBRANIA

Tekst ustawyWstecz