Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Wydarzenia

Resort kultury przestawia raport z realizacji ustawy o prawie autorskim

24-10-2013

- W przyszłym roku mija 20 lat obowiązywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. To dobry moment, by poddać ją głębokiej analizie oraz koniecznej nowelizacji - powiedział Sekretarz Stanu w MKiDN podczas posiedzenia sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, która odbyła się 23 października.

Na posiedzeniu komisji wiceminister Żuchowski zaprezentował przygotowany przez resort kultury raport pt. „Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”. Dokument zawiera m.in. aktualny obraz sytuacji oraz opis inicjatyw, które resort kultury podjął w zakresie prawa autorskiego. W raporcie zostały wskazane także wszystkie obszary prawa autorskiego, które wymagają zmian.

Jednym z nich są regulacje dotyczące Komisji Prawa Autorskiego. Sekretarz Stanu w MKiDN przyznał, że efekty prac komisji nie są zadowalające.
- Trzeba się zatem zastanowić nad nowymi zasadami funkcjonowania Komisji Prawa Autorskiego, dzięki którym prowadzone przed nią postępowania zostaną usprawnione - stwierdził wiceminister Żuchowski.

Jednocześnie, zdaniem wiceministra, należy wreszcie utworzyć w strukturze krajowego sądownictwa powszechnego specjalne wydziały zajmujące się sprawami z zakresu własności intelektualnej. Takie rozwiązanie pomogłoby nie tylko zapewnić uprawnionym i użytkownikom prawne bezpieczeństwo i zharmonizować krajowe orzecznictwo, ale także umożliwić w przyszłości przekształcenie Komisji Prawa Autorskiego w organ o charakterze mediacyjnym.

Podczas prezentacji sekeretarz stanu w MKiDN odniósł się również do kwestii nowelizacji rozporządzenia dotyczącego zakresu rocznego sprawozdania organizacji zbiorowego zarządzania z prowadzonej działalności. W resorcie planowane są zmiany, dzięki którym merytoryczne sprawozdania składane przez te organizacje staną się bardziej czytelne, a porównywanie zawartych tam danych będzie jeszcze prostsze.

- Chodzi m.in. o to, by organizacje, prezentując dane w rocznych sprawozdaniach, rozbiły inkaso na poszczególne pola eksploatacji  oraz dokładniej raportowały dane dotyczące repartycji, czyli podziału zebranych kwot między uprawnionych - doprecyzował wiceminister Żuchowski.

Podczas posiedzenia komisji zostały podsumowane także prace Forum Prawa Autorskiego, które zostało powołane na początku tego roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotychczas odbyły się trzy spotkania jego uczestników. Pierwsze dwa spotkania zostały poświęcone wprowadzeniu do polskiego prawa zasad korzystania z utworów osieroconych oraz  zapewnieniu szerszego dostępu do dzieł, których nakład został wyczerpany (dzieła out-of-commerce). Na ostatnim spotkaniu dyskutowano natomiast na temat dozwolonego użytku publicznego.

 W raporcie zostały przedstawione także informacje dotyczące m.in. reemisji; opłat od czystych nośników oraz opłat reprograficznych; egzekwowania praw autorskich i pokrewnych w drodze cywilnoprawnej; ekonomicznego wymiaru zjawiska naruszeń praw własności intelektualnej oraz trwających prac nad unijnymi dyrektywami.

Dokument został przygotowany na wniosek sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Ostatni raz komisja zwróciła się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przekazanie informacji dotyczących realizacji ustawy o prawie autorskim w 2006 roku.

MATERAIŁY DO POBRANIA:

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wstecz