Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Wydarzenia

Wznowiono prace Zespołu Do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych

17-01-2013

15 stycznia br. w siedzibie MKIDN odbyło się posiedzenie Zespołu Do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych.  Celem spotkania członków Zespołu było rozpoczęcie prac nad przygotowaniem dwóch dokumentów: Raportu dotyczącego ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych w Polsce oraz Programu na rzecz ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych w Polsce na lata 2013- 2015.

Znaczna część dyskusji poświecona była organizacji prac nad wskazanymi wyżej dokumentami. Członkowie zespołu zostali poproszeni o przesłanie do MKiDN  posiadanych danych statystycznych dotyczących egzekwowania praw własności intelektualnej w latach 2009 -2011 oraz informacji na temat innych form przeciwdziałania naruszeniom (kampanie, konferencje, szkolenia itd.). Ponadto członków zespołu poproszono o wskazanie celów strategicznych i sposobów ich realizacji, jakie winny być uwzględnione w ramach projektowanego programu.
Przedstawiciele organizacji, których zaproszono do udziału w pracach zespołu z głosem doradczym,  mogą również kierować w formie pisemnej swoje propozycje dotyczące celów strategicznych, powoływania ewentualnych grup roboczych w ramach zespołu oraz  tematów, którym powinny być poświęcone kolejne spotkania.

Ponadto uzgodniono,  że w przyszłości ma zostać powołana tzw. robocza grupa statystyczna. Zajmie się ona metodologią statystyczną gromadzenia danych przez służby i niektóre resorty. Chodzi tu oczywiście o dane o naruszeniach praw własności intelektualnej. Zadaniem tej grupy ma być opracowanie dostępnych danych empirycznych w taki sposób, by statystyki jak najdokładniej odzwierciedlałby skalę i formy, jakie przybiera to zjawisko. Stanowi to najlepszy punkt wyjścia do racjonalnej debaty publicznej na jego temat.

Na tym jednak nie koniec. Podczas spotkania wywiązała się również dyskusja na temat potrzeby powołania sądu własności intelektualnej w naszym kraju. Wielu  uczestników obrad poparło ten pomysł.

Zespół działa na podstawie art. 127 1 ustawy o prawie autorskim. Aktem prawnym, który  szczegółowo mówi o utworzeniu i działaniu zespołu, jest Zarządzenie Nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Zespołu Do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych ( M.P. Nr 36, poz. 727 ). Od 2001 roku jego członkowie przygotowuje coroczny raport dotyczący ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych w Polsce.  Zespół ma charakter międzyresortowy. Jego członkowie to m.in. przedstawiciele Ministra Finansów, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Gospodarki czy Prezesa Urzędu Patentowego RP. Przewodniczącym zespołu jest przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku poszerzono grono obserwatorów, którzy służą głosem doradczym. Dołączyli do niego przedstawiciele takich organizacji pozarządowych jak Internet Society Polska, Centrum Cyfrowe, CCPP ICM, Ruch Obywatele Kultury, Fundacja Nowoczesna Polska oraz Stowarzyszenie Fotoreporterów. 

 

 Wstecz