Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Wydarzenia

Wynagrodzenie za wypożyczenia biblioteczne (public lending right)

18-07-2017

Przypominamy o upływającym w dniu 31 sierpnia terminie na złożenie oświadczenia o woli otrzymania wynagrodzenia z tytułu wypożyczeń bibliotecznych za 2016 rok. Równocześnie informujemy, iż oświadczenie złożone w roku ubiegłym wywołuje skutki również w kolejnych latach, aż do momentu jego cofnięcia.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie prowadzonej przez Copyright Polska - organizację zbiorowego zarządzania wyznaczoną przez Ministra do podziału i wypłaty wynagrodzeń.

Przydatne informacje dotyczące funkcjonowania systemu (w tym formy złożenia oświadczenia) oraz dane kontaktowe organizacji : https://www.copyrightpolska.pl/pl/3/251/253/Przed-rejestracja-w-PLR

Rejestracja do systemu public lending right : https://plr.copyrightpolska.com.pl/login

 

 

W 2017 roku po raz drugi zostaną wypłacone uprawnionym (pisarzom oraz wydawcom) wynagrodzenia z tytułu użyczania przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych słowem. Na ten cel przeznaczone będzie corocznie dofinasowanie przekazane przez MKiDN ze środków Funduszu Promocji Kultury.

Wynagrodzenie z tytułu użyczeń egzemplarzy utworów jest narzędziem wsparcia twórców i wydawców utworów wyrażonych słowem powstałych bądź przetłumaczonych na język polski. Stanowi swoistą rekompensatę dla polskich autorów (w tym tłumaczy na język polski) oraz wydawców, za bezpłatne wypożyczanie ich utworów przez biblioteki publiczne.

Wynagrodzenie za użyczanie egzemplarzy utworów, jest wypłacane przez wyznaczoną przez ministra organizację zbiorowego zarządzania (ozz) z dofinansowania przekazywanego corocznie przez ministra ze środków Funduszu Promocji Kultury, na podstawie umowy zawartej z ozz.

Po potrąceniu kosztów określenia wysokości i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie:

  • 75% kwoty dofinansowania przeznaczana jest do podziału między twórców,
  • 25% kwoty dofinansowania przeznaczana jest do podziału między wydawców.

Wynagrodzenie za użyczanie przysługuje po złożeniu przez podmiot uprawniony pisemnego oświadczenia o woli otrzymywania wynagrodzenia za użyczanie. Wysokość wynagrodzenia za użyczanie należnego w danym roku kalendarzowym poszczególnym podmiotom, jest określana przez ozz proporcjonalnie do liczby użyczeń egzemplarzy utworów tych podmiotów przez biblioteki publiczne w roku poprzednim (informacja przekazywana corocznie przez biblioteki wskazane w Rozporządzeniu), oraz w oparciu o ww. oświadczenia uprawnionych złożone w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku kalendarzowego i latach poprzednich. Z tym, że w odniesieniu do kategorii twórców, wysokość wynagrodzenia należnego tłumaczowi jest równoważna 30% wynagrodzenia należnego twórcy utworu wyrażonego słowem powstałego i opublikowanego w języku polskim. Ustawa określa ponadto minimalną oraz maksymalną wysokość wynagrodzenia, która może zostać wypłacona uprawnionemu w danym roku.

Ozz dokonuje proporcjonalnego podziału kwoty przekazanej na wynagrodzenie za użyczanie należne poszczególnym podmiotom zgodnie z wskazanymi powyżej zasadami oraz dokonuje jego wypłaty nie później niż do końca danego roku kalendarzowego.Wstecz