Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Najważniejsze

Minister wyznaczył stowarzyszenie Copyright Polska do dokonywania podziału i wypłaty wynagrodzeń z tytułu public lending right

10-06-2016

Na podstawie art. 351 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyznaczył Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA do dokonywania w latach 2016-2020 podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych słowem.

Konkurs został ogłoszony, zgodnie z art. 353 ust. 3 ustawy, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 24 lutego 2016 r.

Do konkursu przystąpiły dwie organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi:
1) Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL;
2) Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA.

Powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego komisja konkursowa, po dokonaniu oceny obu ofert, zarówno pod kątem spełnienia wymogów formalnych jak i kryteriów, o których mowa w art. 351 ust. 2 ustawy, najwyższą liczbę punktów przyznała ofercie Stowarzyszenia Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA (86 na 100 punktów). Wyniki konkursu zostały ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 9 maja 2016 r.

Od tej daty, zgodnie z art. 351 ust. 4 ustawy, rozpoczął bieg 7-dniowy termin na złożenie przez organizację zbiorowego zarządzania biorącą udział w konkursie odwołania od jego wyniku ze względu na naruszenie przepisów prawa. Żadna z organizacji nie złożyła odwołania w ustawowym terminie.

W związku z powyższym, na podstawie art. 351 ust. 2 ustawy oraz § 22 rozporządzenia, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyznacza do podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych słowem organizację zbiorowego zarządzania, która w przeprowadzonym konkursie uzyskała najwyższą liczbę punktów.Wstecz